ศบค.เคาะเลิกเคอร์ฟิวเริ่ม 15 มิ.ย. ไฟเขียวคลายล็อกเฟส 4

วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 12:43 น.
ศบค.เคาะเลิกเคอร์ฟิวเริ่ม 15 มิ.ย. ไฟเขียวคลายล็อกเฟส 4
โฆษก ศบค. แถลง ยกเลิกเคอร์ฟิวเริ่ม 15 มิ.ย.แต่ยังคงคุมเดินทางเข้า-ออกประเทศ ไฟเขียว คลายล็อกเฟส 4 และให้ที่นั่งบนเครื่องบินไม่ต้องเว้นระยะแต่ต้องใส่หน้ากากฯตลอดเวลา

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบคลายการผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระยะที่ 4 ให้ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานหรือ เคอร์ฟิว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป แต่ยังคงคุมการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ 

ทั้งนี้ ที่ประชุม เห็นชอบมาตรการต่างๆเพื่อคลายล็อก ระยะที่ 4 ใน 3 กลุ่มกิจการ/ กิจกรรม ประเภทกลุ่มสีแดง ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สูง

แบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจการ/ กิจกรรม คือ

1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ สำหรับการเรียน การสอน อบรม สัมมนา ในรูปแบบวิถีใหม่

-การใช้อาคาร สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประเภทนานาชาติหรือสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

-การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน

-การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐเพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก. การจัดประชุม การอบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ งานพิธี จัดเลี้ยง แสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่น ๆ

- ประชุม อบรม สัมมนา 4 ตร.ม. ต่อคน

- จัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ระยะนั่ง-ยืน ห่าง 1 ม.

- งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลดหนาแน่น-ไร้ระเบียบ เกณฑ์ 5 ตร.ม./คน

ข. การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์การค้า โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย

ยกเว้น สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์

ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ

- เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเด็ก (เกณฑ์ 2 ตร.ม. ต่อคน)

- ผู้สูงวัย : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองไข้ ป่วย

ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

- กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ

จ. กิจการถ่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์

- กองถ่ายทำรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

ก. การอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย

- เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดี่ยว (ห้องรวม/ออนเซ็นรวมควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ โดยจำกัดผู้เข้าใช้ต่อรอบ 5 ตร.ม./คน)

ยกเว้นในส่วนของสถานประกอบกิจการ อาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่ให้เปิด

ข. การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง

- จำกัดจำนวน 5 ตร.ม./คน รวมไม่เกิน 50 คน

ค. สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ

ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม

- สวนน้ำ และสระว่ายน้ำสาธารณะ คิดเกณฑ์ 8 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน

ง. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดสดโทรทัศน์แข่งขันกีฬาได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดด้วย

จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า สำหรับการขนส่งข้ามจังหวัดนั้น เครื่องบินสามารถดำเนินการได้โดยให้มีผู้โดยสาร เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะการเดินทางในประเทศใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง แต่ความเสี่ยงติดเชื้อต้องนั่งติดกันถึง 2 ชั่วโมง แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในส่วนของรถโดยสารนั้นให้มีผู้โดยสาร 70 เปอร์เซ็นต์ ทุกมาตรการต้องยึดหลักการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนที่มีคำถามว่า การติดเชื้อภายในประเทศน้อยลงเรายังจำเป็นต้องลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นไทยชนะหรือไม่ ตอนนี้ไม่มีที่ใดในโลกปลอดภัย แม้ประเทศไทยจะแพร่เชื้อภายในเป็นศูนย์มา 18 วันแล้ว แต่ถ้าเราเปิดการเดินทางโอกาสเสี่ยงก็จะสูงขึ้น แอพพลิเคชั่นไทยชนะจึงยังมีความสำคัญ และนายกฯเน้นย้ำให้ใช้ อีกทั้งวันนี้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการไอโอเอส สามารถดาวน์โหลดแอพฯดังกล่าวแล้วได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตนอยากฝากวันนี้ คือ มาตรการควบคุมหลัก คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด และที่เพิ่มเข้ามาคือจัดไปไทยชนะ 

บทความแนะนำ