ป.ป.ส.เผย8เดือนยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดกว่า642ล้านบาท

วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 13:09 น.
ป.ป.ส.เผย8เดือนยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดกว่า642ล้านบาท
ป.ป.ส.เผย 8 เดือนอายัดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดกว่า 642 ล้านบาท-ศาลสั่งริบทรัพย์เข้ากองทุนป.ป.ส.235 ล้านบาทนำไปสนับสนุนงบป้องกันปราบฯลดภาระงบแผ่นดินรวม 446 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28พ.ค.63 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 หรือในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา ป.ป.ส.ได้มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดรวม 973 ราย ยึด และอายัดทรัพย์สินชั่วคราวมูลค่า 452,130,000 บาท โดยจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 11 ครั้ง ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 1,257 ราย รวมมูลค่า 642,802,000 บาท ต่อมาศาลได้พิจารณา คำร้องและมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ป.ป.ส. รวม 1,163 ราย มูลค่า 235 ล้านบาท และคณะอนุกรรมการกองทุน ป.ป.ส. ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวม 446 ล้านบาท แยกเป็นด้านการป้องกัน 293 ล้านบาท ด้านการปราบปราม 44.6 ล้านบาท ด้านการบำบัดฟื้นฟู 9.6 ล้านบาท และด้านบริหารจัดการ 97.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณของแผ่นดินได้ระดับหนึ่ง

นายนิยม กล่าวว่า ที่ผ่านมาป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมที่ดิน กรมบังคับคดี กรมศุลกากร กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งรัดพิจารณาวินิจฉัยคดี โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 11/2563 โดยมีนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 80 ราย รวมมูลค่า 19,476,000 บาท ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง ยึดอายัดทรัพย์สิน 233 ราย รวมมูลค่า 60,056,000 บาท โดยคดีคณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งหมด จะมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และจัดส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาเพื่อให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป