กาฬโรคแอฟริกาในม้าระบาดหนักตายไปแล้ว 547 ป่วยอีก 589 ตัว

วันที่ 24 พ.ค. 2563 เวลา 21:22 น.
กาฬโรคแอฟริกาในม้าระบาดหนักตายไปแล้ว 547 ป่วยอีก 589 ตัว
อธิบดีกรมปศุสัตว์แจงยิบมีม้าตายจากกาฬโรคแอฟริกาแล้ว 547 ตัว ป่วยอีก 589 ตัว เตือนผู้เลี้ยงอย่าประมาทช่วงหน้าฝนการระบาดง่ายต้องใช้มุ้งป้องกันแมลงตาถี่ 32 ตา และเร่งกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงสรุปรายงานสถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าว่า มี 12 จังหวัดเกิดโรคระบาดพบการป่วยตายผิดปกติ จำนวนสะสม คือ นครราชสีมา ป่วยตาย 2 อำเภอ เกษตรกร 56 ราย จำนวนม้าทั้งหมด 1,171 ตัว จำนวนป่วย 459 ตัว คงเหลือป่วย 4 ตัว จำนวนตาย 435 ตัว ประจวบคีรีขันธ์ ป่วยตาย 1 อำเภอ เกษตรกร 12 ราย 145 ตัว ป่วย 19 ตัว ตาย 19 ตัว ชลบุรี ป่วยตาย 1 อำเภอ เกษตรกร 1 ราย 33 ตัว ป่วย 6 ตัว เหลือป่วย 1 ตัว ตาย 5 ตัว เพชรบุรี ป่วยตาย 2 อำเภอ เกษตรกร 21 ราย 583 ตัว ป่วย 44 ตัว เหลือป่วย 3 ตัว ตาย 40 ตัว ชัยภูมิ ป่วยตาย 1 อำเภอ เกษตรกร 1 ราย จำนวนม้า 3 ตัว ป่วย 1 ตัว ตาย 1 ตัว ราชบุรี พบป่วยตาย 1 อำเภอ เกษตรกร 1 ราย ม้า 18 ตัว ป่วย 7 ตัว ตาย 6 ตัว สระแก้ว ป่วยตาย 2 อำเภอ เกษตรกร 3 ราย ม้า 22 ตัว ป่วย 4 ตัว เหลือป่วย 1 ตัว ตาย 3 ตัว

สระบุรี พบป่วยตาย 8 อำเภอ เกษตรกร 16 ราย ม้า 218 ตัว ป่วย 42 ตัว เหลือป่วย 11 ตัว ตาย 31 ตัว ลพบุรี ป่วยตาย 1 อำเภอ เกษตรกร 1 ราย ม้า 2 ตัว ป่วย 1 ตัว ตาย 1 ตัว อยุธยา พบป่วยตาย 2 อำเภอ เกษตรกร 2 ราย ม้า 19 ตัว ป่วย 2 ตัว ตาย 2 ตัว นครนายก พบป่วยตาย 2 อำเภอ เกษตรกร 2 ราย ม้า 13 ตัว ป่วย 2 ตัว ตาย 2 ตัว และ ฉะเชิงเทรา พบป่วยตาย 1 อำเภอ เกษตรกร 1 ราย ม้า 29 ตัว ป่วย 2 ตัว ตาย 2 ตัว ล่าสุดวันที่ 23 พ.ค.ที่ จ.เพชรบุรี ยังพบม้าป่วย 1 ตัว ตาย 1 ตัว ซึ่งโดยรวมเกษตรกร 117 ราย ใน 12 จังหวัด ม้าจำนวน 2,256 ตัว ป่วยสะสม 589 ตัว เหลือป่วยสะสม 20 ตัว ตายสะสม 547 ตัว

ทั้งนี้ สรุปรายงานดำเนินการฉีดวัคซีนในม้า รัศมี 50 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรคที่ จ.ลพบุรี กรุงเทพ ปราจีนบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สระบุรี ชลบุรี สระแก้ว ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา ฉีดวัคซีนม้าแล้ว 3,984 ตัว คิดเป็น 66.89% เจาะเลือดแล้ว 4,850 ตัว พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีน 672 ตัว ยังไม่ได้ดำเนินการ 1,106 ตัว เป้าหมาย 5,956 ตัว พร้อมกับติดตามสถานการณ์โรคและเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม โดยมีแผนและเป้าหมายการใช้วัคซีนรวมทั้งหมดในพื้นที่เสี่ยงและรัศมีรอบจุดเกิดโรค 50 กิโลเมตร ในคอกม้าจำนวน 1,245 แห่ง ม้าจำนวน 7,999 ตัว

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า สถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ จากเมื่อวันที่ 25 มี.ค.กรมปศุสัตว์ ได้รับแจ้งโรคจากเครือข่าย ห้องปฏิบัติการ คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 มี.ค.กรมปศุสัตว์ ส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เข้าดำเนินการควบคุมโรคและป้องกันโรค วันที่ 17 เม.ย.นำเข้าวัคซีนป้องโรค วันที่ 19 เม.ย.เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

สำหรับ สถานการณ์โรคในปัจจุบันนั้นจากการที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าไปควบคุมโรคทำให้สถานการณ์การเกิดโรคอยู่ในวงจำกัด แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของม้าไม่ควรประมาท ในช่วงฤดูฝนนี้ขอให้ดำเนินการการควบคุมและป้องกันโรคอย่างครบถ้วนตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อันได้แก่ การป้องกันแมลง และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง การทำมุ้งป้องกันแมลงต้องใช้มุ้งขาวตาถี่ 32 ตา อีกทั้งยังต้องมีการจัดการสุขภิบาลในฟาร์มเพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงที่เป็นพาหะ และหากพบม้ามีอาการป่วยหรือตาย ขอให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์ใกล้บ้าน หรือสายด่วนแจ้งโรค 063-225-6888 หรือ แอพลิเคชั่น DLD 4.0 เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที