"นพ.ยง"ยกผลศึกษาในสหรัฐชี้ชัด "อยู่บ้าน" ลดการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี

วันที่ 24 พ.ค. 2563 เวลา 16:49 น.
"นพ.ยง"ยกผลศึกษาในสหรัฐชี้ชัด "อยู่บ้าน" ลดการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี
"นพ.ยง" ยกผลการศึกษาชุมชน 2 ชุมชนในสหรัฐ พบการอยู่บ้าน สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19ได้เป็นอย่างดี แนะถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านให้มากที่สุด

นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นถึงการอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อโดยมีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

โควิด-19 การหยุดอยู่บ้าน ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลการหยุดอยู่บ้านลดการแพร่เชื้อเห็นได้ชัดเจน จากการศึกษา ในชุมชน 2 ชุมชน ที่อยู่ติดกันชุมชนหนึ่ง อยู่ในรัฐอิลลินอยส์ ชุมชนหนึ่งอยู่ในรัฐไอโอวา

ในรัฐอิลลินอยส์ ออกกฎเกณฑ์ ให้หยุดอยู่บ้าน หรือหยุดอยู่บ้าน เพื่อหยุดเชื้อ

ตรงกันข้ามกับ รัฐไอโอวา ไม่ได้ออกกฎเกณฑ์

แค่ระยะเวลา 1 เดือนเศษ อัตราการติดเชื้อ ในประชากรของรัฐ illinois ที่หยุดอยู่บ้าน มีผู้ป่วยติดเชื้อ 10 รายต่อประชากร หมื่นคน

ส่วนใน รัฐไอโอวา มีผู้ติดเชื้อ 15 รายต่อประชากรหมื่นคน แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ

การตรวจการค้นหาโรคในรัฐอิลลินอยส์ มีการตรวจมากกว่ารัฐไอโอวาเสียอีก

ประชากรทั้งสองนี้อยู่ติดกัน การใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ และสถิติมาคำนวณเห็นชัดได้ว่า

การหยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ แพร่โรค ได้ผลจริงๆ ผลงานได้ลงพิมพ์ในวารสาร JAMA

ถ้ามีการระบาดของโรคมาก ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำ

แต่ถ้าเราควบคุมโรคได้ ถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านให้มากที่สุด สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คงจะต้องเน้น ระยะห่างของบุคคล การใส่หน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัย และการเฝ้าระวังตรวจในเชิงรุก ป้องกันการระบาดของเชื้อที่จะปะทุขึ้นมา

ทุกคนต้องช่วยกัน