ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เหลือผู้ป่วยรักษาในรพ.63ราย

วันที่ 24 พ.ค. 2563 เวลา 11:41 น.
ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เหลือผู้ป่วยรักษาในรพ.63ราย
ศบค.แถลงไทยไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม ยอดสะสมอยู่ที่ 3,040 ราย ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้เพิ่ม 5 ราย ยอดสะสม 2,921 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 63 พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ประจำวัน โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ / ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมคงที่ 3,040 ราย

-ก่อนหน้านี้ไทยเคยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดมาแล้ว 4 ครั้ง คือวันที่ 13, 16, 22 และ 24 พ.ค.2563

-จำนวนผู้ป่วยสะสมจำแนกตามพื้นที่รักษา 1.กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,708 ราย 2.ภาคเหนือ 95 ราย 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย 4.ภาคกลาง 396 ราย ภาคใต้ 730 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 10 จังหวัดแรก ยังเป็นกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และนนทบุรี ยังคงเดิมใน 3 อันดับแรก ตามมาด้วยยะลา สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี สงขลา เชียงใหม่ และปทุมธานี

-ผู้ป่วยอายุเฉลี่ย 39 ปี / อายุน้อยที่สุด 1 เดือน / อายุสูงสุด 97 ปี

-ผู้ป่วยในประเทศไทยจำแนกตามเพศยังเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยู่ 39 ปี หรือเป็นคนในวัยทำงาน เพราะฉะนั้นขอเน้นย้ำคนที่อยู่ในวัยทำงาน เวลาที่ออกไปทำงานนอกบ้าน ก็ต้องมีมาตรการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้รับเชื้อ กลับไปสู่บุคคลในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและมีอาการรุนแรง หรือมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าคนอายุน้อย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 5 ราย / ยอดสะสม 2,921 ราย

-ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 63 ราย

-ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม / ยอดผู้เสียชีวิตคงที่ 56 ราย

-ไทยได้รับการปรับอันดับยอดผู้ติดเชื้อโควิดจาก อันดับ 73 เป็น 75 ของโลก หลังจากไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น