จับตาความสัมพันธ์โควิด-19 กับการเกิดโรคที่คล้ายกับโรคคาวาซากิ

วันที่ 24 พ.ค. 2563 เวลา 08:05 น.
จับตาความสัมพันธ์โควิด-19 กับการเกิดโรคที่คล้ายกับโรคคาวาซากิ
"ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ" เผยกลุ่มอาการอักเสบในระบบต่างๆของเด็ก ที่คล้ายกับโรคคาวาซากิ เป็นที่สนใจ และมีการพยายามศึกษาความสัมพันธ์ว่าจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19หรือไม่

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กับการเกิดโรคคล้ายกับโรคคาวาซากิ โดยมีเนื้อหาดังนี้

โควิด-19 กับการเกิดโรคที่คล้ายกับ โรคคาวาซากิ

ในประเทศทางตะวันตกที่มีการระบาดอย่างมากของ โควิด-19

พบโรคที่เกิดการอักเสบ ในระบบต่างๆโดยเฉพาะหลอดเลือด ในเด็ก (multisystem inflammatory syndrom)

มีอาการคล้ายกับโรคคาวาซากิ แต่เป็นที่น่าสังเกตเด็กที่เป็นจะมีอายุมากกว่า ตั้งแต่ 3 ปีจนถึง 16 ปี อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ปี มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง ที่มีหลักฐานการติดเชื้อ โควิด-19

เหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งในประเทศอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสและอิตาลี

ลักษณะอาการ ที่แตกต่างกับ Kawasaki คือปวดท้อง และท้องเสีย ร่วมด้วย

การอักเสบในหลอดเลือด มีผื่น และอาการทางระบบหัวใจเหมือนใน Kawasaki

การรักษาจะทำเช่นเดียวกับโรคคาวาซากิ คือให้ ภูมิต้านทานรวมเข้าเส้น ให้ยาต้านการอักเสบ และผลการรักษาได้ผล เช่นเดียวกับโรคคาวาซากิ

ประเทศไทยก็รู้จักโรคคาวาซากิ เป็นอย่างดี

ความแทรกซ้อนที่สำคัญคือระบบหลอดเลือดหัวใจ ที่อาจจะมีเส้นเลือดโป่งพอง

กลุ่มอาการอักเสบในระบบต่างๆของเด็ก ที่คล้ายกับโรคคาวาซากิ เป็นที่สนใจ

โดยพยายามศึกษาความสัมพันธ์ ว่าจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19หรือไม่