New normal วิถี "เยี่ยมผู้ต้องขังแบบใหม่" เริ่ม 1 มิ.ย.

วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 15:40 น.
New normal วิถี "เยี่ยมผู้ต้องขังแบบใหม่" เริ่ม 1 มิ.ย.
กรมราชทัณฑ์ เปิดจองคิวล่วงหน้าญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง-จัดพื้นที่รอตามวิถีชีวิตใหม่ ทุกเรือนจำทั่วปท.สกัดโควิด-19 ไข้สูงเกิน 37.5ห้ามเข้า

พ.ต.อณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยมาตรการเยี่ยมญาติตามวิถีชีวิตใหม่ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าว่า วันที่ 1 มิ.ย.นี้เรือนจำทั่วประเทศจะผ่อนคลายโดยอนุญาตให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ โดยให้เรือนจำและทัณฑสถานกลับมาเปิดให้บริการเยี่ยมญาติ รับฝากเงิน และสั่งซื้อสินค้าจากร้านสงเคราะห์ได้ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้แต่ละเรือนจำกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ ในส่วนผู้เข้าเยี่ยมจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากับทางเรือนจำที่ผู้ต้องขังถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนเข้าเยี่ยม เพื่อลดความหนาแน่นในการรอเยี่ยม และเรือนจำจะมีการจัดช่องเยี่ยมญาติและพื้นที่นั่งรอให้มีระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร ขณะที่ญาติที่มาเยี่ยมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เยี่ยมโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าญาติที่มีอุณหภูมิ สูงกว่า 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เยี่ยมโดยเด็ดขาด

สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนจะสวม face shield ไว้ตลอดเวลาและให้เรือนจำจัดที่รับฝากสิ่งของและแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม และทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการเยี่ยมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมและจุดรับฝากสิ่งของก่อนที่จะมีการให้เยี่ยมในรอบต่อไป ?อย่างไรก็ตาม เรือนจำและทัณฑสถานจะต้องจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดที่เรือนจำ หรือทัณฑสถานตั้งอยู่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ เพื่อให้การป้องกันโรคระบาดเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักการ

"หากญาติรายใด รู้สึกมีอาการใกล้เคียงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้รับผิดชอบตนเองโดยไม่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง?ทั้งนี้จากสถิติที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์สามารถระงับยับยั้งและป้องกันมิให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีในระดับหนึ่ง กล่าวคือ มีผู้ต้องขัง เพียง 2 ราย จาก 380,000 ราย และเจ้าหน้าที่เพียง 3 ราย จาก 15,000 ราย รวมเป็น 5 ราย เท่านั้นที่ติดเชื้อโควิด-19 และปัจจุบันได้รับการรักษาจนหายขาดแล้วทุกราย"อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว