นักวิชาการห่วงรีบกลับมาขายหวยจะทำให้ประชาชนเสี่ยงติดโควิด-19

วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 20:30 น.
นักวิชาการห่วงรีบกลับมาขายหวยจะทำให้ประชาชนเสี่ยงติดโควิด-19
โพลระบุช่วงเว้นวรรคออกสลากฯ ประชาชนร้อยละ 81 ไม่ได้รับผลกระทบชี้ไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิต นักวิชาการหวั่นหากรีบกลับมาขาย อาจซ้ำเติมสถานการณ์ เตือนไม่ควรประมาทโควิด-19

น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.รสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 เม.ย.2563 ออกไปเป็นวันที่ 16 พ.ค.2563 ทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อประชาชนคิดอย่างไรช่วงเว้นวรรคออกหวย ผ่านระบบกูเกิ้ลฟอร์ม ระหว่างวันที่ 16-30 เม.ย. 2563 ผลสำรวจพบว่าประชาชนร้อยละ 81 ไม่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการออกรางวัล เพราะไม่ได้เล่นประจำ และมองว่าหวยไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิต ขณะที่ร้อยละ 14 ระบุได้รับผลกระทบทางบวกคือ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายสิ่งที่เป็นประโยชน์ ได้ทบทวนการซื้อหวยของตัวเอง ทั้งยังมีเวลาให้ครอบครัว และมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น อีกร้อยละ 5 ระบุได้รับผลกระทบทางลบเพราะขาดรายได้ ขาดสิ่งบรรเทาความเครียด

ด้าน นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า การสำรวจครั้งนี้ยังถามด้วยว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลับมาออกรางวัลและจำหน่ายสลากอีก พบว่าร้อยละ 40 คิดว่าประชาชนจะซื้อหวยน้อยลงเพราะเศรษฐกิจฝืดเคือง การเว้นวรรคทำให้ลืมเรื่องหวยไป ขณะที่ร้อยละ 60 คิดว่าประชาชนจะกลับมาซื้อสลากเหมือนเดิม เพราะไม่ได้ซื้อมานานแล้ว พร้อมกันนี้ยังถามถึงข้อเสนอที่มีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ 59 เสนอให้ขยายเวลาการงดออกรางวัลไปอีกสักระยะ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และเสนอให้ลดการออกสลากเหลือเพียงเดือนละ 1 ครั้งหลังจากนี้ ขณะที่ ร้อยละ 24 เสนอให้กลับมาขายสลากตามเดิม เพื่อให้ประชาชนยังได้ลุ้นได้หวัง ร้อยละ 15 เสนอให้เปลี่ยนมาขายสลากทางออนไลน์เพื่อลดการสัมผัส และตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง และมีเพียงร้อยละ 2 เสนอให้ออกสลากชนิดใหม่ๆ

ขณะที่ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาและอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีช่องทางการจำหน่ายสลากทางออนไลน์เป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านการจำหน่ายสลากใบไปสู่ระบบออนไลน์ ซึ่งอาจมาถึงในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า และจะเป็นการสร้างความปกติใหม่ที่สะดวกและปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องออกผลิตภัณฑ์สลากตัวใหม่ๆ โดยยังคงการออกสลากหกตัวเหมือนเดิม สามารถแก้ปัญหาแก่ทุกฝ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขเดิมทุกประการ เพราะจะเป็นระบบการจำหน่ายที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยให้การแสวงหากำไรในที่มืดหมดไป แต่ที่สำคัญคือแพลตฟอร์มนี้ต้องเปิดให้ผู้ค้าทุกคนได้รับประโยชน์ เพื่อไม่ให้ผู้ค้ารายย่อยต้องล้มหายตายจากไป

ด้าน รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน กล่าวว่า เราพบว่ากลุ่มผู้ซื้อสลากมากที่สุดเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย สถานการณ์หลังจากนี้จึงน่ากังวล หากสำนักงานสลากฯ จะออกสลากมาจำหน่ายโดยเร็ว เพราะอาจกระตุ้นให้เกิดการนำเงินมาเสี่ยงโชค แทนการเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น อีกทั้งขณะนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จะยุติลงเมื่อใด หากวันหนึ่งกลับมาแพร่ระบาดอีก ต้องมีการปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ย่อมกระทบต่อรายได้ประชาชน จึงเสนอให้สำนักงานสลากฯ ออกรางวัลงวดนี้ให้จบ แล้วชะลอการออกสลากงวดต่อไปออกไปก่อน ส่วนแนวคิดออกสลากชนิดใหม่ๆ หลังจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วน การออกสลากมาเยอะ อาจเป็นการซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำและทำให้เงินรั่วไหลออกจากระบบเศรษฐกิจมากขึ้น พร้อมเสนอให้รัฐบาลพัฒนาระบบการกำกับดูแล และถ่วงดุลไม่ให้มีการพนันมากเกินไปในสังคม