กทม.ให้สำนักงานเขตทุกแห่งเปิดให้บริการงานทะเบียนแล้ว

วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 18:42 น.
กทม.ให้สำนักงานเขตทุกแห่งเปิดให้บริการงานทะเบียนแล้ว
ผู้ว่าฯกทม.ให้สำนักงานเขตทุกแห่งเปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชน หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายไปในทางที่ดี

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้เห็นว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี

ประกอบกับ กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน จึงให้ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตเปิดให้บริการประชาชน ดังนี้

1. วันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียน แก่ประชาชนในทุกประเภทงาน

2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน

3. วันหยุดราชการ (วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะการรับแจ้งตาย

สำหรับจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า และบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ยังไม่เปิดให้บริการ

อย่างไรก็ดีขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้และรับบริการ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และหมั่นทำความสะอาดมือและของใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ด้วย