"ในหลวง" ให้เชิญหน้ากากฝีพระหัตถ์ที่ "พระราชินี" ทรงเย็บถวาย "สมเด็จพระสังฆราช"

วันที่ 17 พ.ค. 2563 เวลา 17:53 น.
"ในหลวง" ให้เชิญหน้ากากฝีพระหัตถ์ที่ "พระราชินี" ทรงเย็บถวาย "สมเด็จพระสังฆราช"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆ์วัดราชบพิธฯ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานมาเฝ้าถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และพระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ด้วย

การนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ถวายอดิเรก ถวายพระพร พร้อมทั้งถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ภาพ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

บทความแนะนำ