ตร.ตื่นการบินไทยล้ม แห่ถอนเงินสหกรณ์ออมทรัพย์รพ.ตำรวจ

วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 19:36 น.
ตร.ตื่นการบินไทยล้ม แห่ถอนเงินสหกรณ์ออมทรัพย์รพ.ตำรวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์รพ.ตำรวจแจงเป็นเจ้าหนี้การบินไทย ลงทุนในหุ้นกู้701ล้านบาท หากนำเงินไปฟื้นฟูจะได้รับชำระหนี้ก่อน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสบภาวะขาดทุน และรัฐบาลเตรียมใช้มาตรการฟื้นฟูในรูปแบบต่างๆ รวมถึงอาจจะมีล้มละลายในเร็วๆนี้ โดยพบว่า สหกรณ์ของหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมลงทุนหุ้นการบินไทย ถึง 74 สหกรณ์ โดยในจำนวน สหกรณ์ ดังกล่าว ได้มี ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้ร่วมลงทุนเป็นเงินจำนวน 97,206,026.50 บาท และสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ได้ร่วมลงทุนเป็นเงิน 768,844,500.00 บาท

กรณีดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์เกิดความกังวลใจต่อการลงทุนดังกล่าว ทำให้มีสมาชิกของสหกรณ์ฯเดินทางมาขอถอนเงินจำนวนมาก โดยทางสหกรณ์ให้ถอนได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท/คน/วัน และทางสหกรณ์ฯได้มีหนังสือชี้แจงกรณีการลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกติดประกาศไว้หน้าสหกรณ์ด้วย

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตำรวจ กล่าวว่าสหกรณ์ฯลงทุนหุ้นกู้กับการบินไทย 701 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ใหญ่ๆทั่วประเทศก็ลงทุนกับการบินไทย ที่มีเรตติ้ง A และเป็นเครือรัฐวิสาหกิจซึ่งถือว่ามีมั่นคงและที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาสามารถจ่ายหนี้ , จ่ายดอกเบี้ยได้ตามเวลา แต่มาเจอภาวะวิฤตของการบินไทยที่มีปัญหาขาดทุนและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีปัญหาหนัก แต่ย้ำว่าสหกรณ์ฯร่วมลงทุนแค่ 700 ล้านบาท มีทุนสำรองเพียงพอสามารถครอบคลุมหุ้นส่วนนี้ได้หมด ดังนั้นไม่มีปัญหาถ้าหากหนี้ส่วนนี้จะสูญหากล้มละลาย ไม่กระทบกับเงินฝาก, เงินปันผลสวัสดิการอื่นๆของสมาชิกแน่นอน อย่างไรก็ตาม สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในองค์กรฯ

ส่วนคนที่มาถอนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสมทบ ซึ่งทางสหกรณ์ฯย้ำว่าจะหาเงินมาคืนสมาชิกที่ต้องการถอนให้ครบ เพียงแต่ต้องขอเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพราะต้องดึงเงินที่ลงทุนจากที่อื่นรวมถึงที่ให้สหกรณ์อื่นกู้ มาเสริมสมาภาพคล่อง จึงขอสมาชิกว่าถ้าไม่แน่ใจและอยากถอนก็ยินดี แต่ถอนแล้วขอระยะเวลา และถอนได้ 300,000 ต่อคน/วัน ในส่วนของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันเช่นกันว่าสหกรณ์ฯไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพราะสหกรณ์เป็นเจ้าหนี้ของการบินไทย หากมีการนำเงินไปฟื้นฟูสหกรณ์ฯก็จะได้รับการชำระหนี้ก่อนกลุ่มผู้ซื้อหุ้น ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วมีทั้งธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) ได้ซื้อหุ้นจำนวนมาก

หนังสือชี้แจงขอสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ