กทม.ฮึ่มอาจสั่งปิดสวนสาธารณะ หลังพบผู้ใช้ 80% ไม่ค่อยป้องกันโควิด

วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 18:16 น.
กทม.ฮึ่มอาจสั่งปิดสวนสาธารณะ หลังพบผู้ใช้ 80% ไม่ค่อยป้องกันโควิด
ปลัด กทม.เผยอาจสั่งปิดสวนสาธารณะอีกครั้งหลังพบประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย-ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับรายงานว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ใช้บริการสวนสาธารณะของ กทม. ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนการใช้สวนสาธารณะ

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดการเข้าใช้สวนทั้งบริเวณทางเข้าและบริเวณทั่วไปภายในสวน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในสวนให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ระหว่างการออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อน ออกกำลังกายแบบเป็นกลุ่ม บางส่วนนั่งจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหาร บางส่วนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายแม้จะมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะแจ้งเตือน

จึงมอบหมายให้สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราอย่างเข้มข้น หากตรวจพบบุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้เชิญบุคคลดังกล่าวออกนอกพื้นที่สวน

ทั้งนี้ หากปรากฎว่าประชาชนยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครอาจปิดสวนสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งจะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดและการรักษาผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นกว่าเดิม