สำนักพุทธฯตั้งโรงทานช่วยประชาชนเจอพิษโควิดแล้ว914 แห่ง

วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 14:03 น.
สำนักพุทธฯตั้งโรงทานช่วยประชาชนเจอพิษโควิดแล้ว914 แห่ง
สำนักพุทธฯตั้งโรงทานตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ ช่วยเหลือประชาชนเจอพิษโควิดแล้ว 914 แห่ง เตรียมต่อยอดเป็นโรงทานเคลื่อนที่ลดความแออัด

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สมเด็จพระสังฆราชฯทรงมีพระบัญชาลงมา ให้พศ. ประสานวัดที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน 77 จังหวัด รวม 914 โรงทาน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ 2.7 แสนคน โดยคิดเป็นเงินงบประมาณ 10.9 ล้านบาท คิดเฉลี่ยค่าหัว 40 บาทต่อคน

ขณะที่วัดเล็กที่อยากจะช่วยเหลือมีการจัดตั้งโรงทานที่เป็นลักษณะตู้ปั้นความสุข ที่กำลังแพร่หลายอยู่ในช่วงนี้ ซึ่งวัดจะมีระบบการจัดคิว เพื่อลดความแออัด มีจุดคัดกรอง มีทางเข้า และออกชัดเจน ประชาชนต้องใส่แมสและมีการเว้นระยะห่าง

สำหรับผู้ที่จะมาประกอบอาหาร เป็นแม่ครัวเป็นจิตอาสา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ไม่สามารถเปิดร้านขายได้ และเมื่อเข้ามาอาหารจะต้องสะอาด ตามมาตรฐานสาธารณสุขและรัฐบาล

นอกจากนี้ มีหลายวัดมีแนวคิดตั้งโรงทานเคลื่อนที่เป็นลักษณะโรงทานเคลื่อนที่ นำอาหารที่ปรุงสุขใหม่นำส่งถึงมือประชาชน โดยจะประสานผู้นำชุมชนว่าจะเข้าไปที่ไหน ในเวลาเท่าใด เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องมาแออัดชุมนุมกันที่วัด

นายณรงค์ กล่าวว่า นอกจากนี้่ยังมีแนวคิดจะต่อยอดโดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

ทั้งนี้การตั้งโรงทานไม่มีเฉพาะในประเทศไทย แต่อยู่ในวัดไทยในต่างประเทศ 550 กว่าแห่ง