โอกาสระบาดรอบ2เป็นไปได้! "นพ.ยง"แนะมาตรการป้องกันยังต้องเข้มข้น

วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 07:54 น.
โอกาสระบาดรอบ2เป็นไปได้! "นพ.ยง"แนะมาตรการป้องกันยังต้องเข้มข้น
"นพ.ยง" ชี้โอกาสเกิดการระบาดระลอก2ของเชื้อโควิดมีความเป็นไปได้ ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเข้มข้น เผยในช่วงฤดูฝนยิ่งเกิดการระบาดได้ง่าย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นเกี่ยวกับการระบาดระลอกสองของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเนื้อหาดังนี้

โควิด-19 กับการระบาดระลอก 2

ขณะนี้การระบาดในประเทศไทยสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดีมีการพบผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้และเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในที่กักกัน กลับจากต่างประเทศ

บทเรียนจากประเทศจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ก็ยังมีการเกิดกลุ่มการระบาดภายในเกิดขึ้นได้ โอกาสที่จะมีรอบสองจึงมีความเป็นไปได้ เราสร้างกำแพงล้อมรอบประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันยังมีน้ำท่วมอยู่นอกบ้าน เราวิดน้ำในบ้านเราจนแห้ง แต่เป็นการยากที่จะไม่ให้มีรอยรั่ว แต่ถ้ามีรูรั่วแล้วเราวิดน้ำออกทัน ก็เป็นปัญหา มาตรการในการป้องกันของเราก็ต้องเข้มแข็ง

ในช่วงฤดูฝนจะเป็นฤดูกาล โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าดูจากไข้หวัดใหญ่จะระบาดในช่วงฤดูฝน และการระบาดจะเริ่มจากที่โรงเรียน บางโรงเรียนถึงกับต้องปิดเรียน

มาตรการการป้องกันการกำหนดระยะห่างของบุคคล physical distancing การล้างมือ การใช้แอลกอฮอล์เช็ดถูมือ การกินร้อน การหลีกเลี่ยงเข้าชุมชนคนหมู่มาก มาตรการทุกอย่าง ต้องเข้มข้น ทุกคนต้องช่วยกัน รอระยะเวลาที่เรามียารักษาที่ดี หรือมีวัคซีนในการป้องกันทุกคนต้องช่วยกัน คนที่มีจะต้องรู้จักแบ่งปัน ให้ทุกคนอยู่ได้