ศธ.พร้อมเปิดเทอม 1 ก.ค. ย้ำคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนสูงสุด

วันที่ 09 พ.ค. 2563 เวลา 15:31 น.
ศธ.พร้อมเปิดเทอม 1 ก.ค. ย้ำคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนสูงสุด
รองปลัด ศธ. ยันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้แน่นอน ย้ำคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนสูงสุด จัดเรียน 3 ช่องทาง ออนไซด์ ออนแอร์ และออนไลน์

เมื่อวันที่9 พ.ค. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.ว่า กระทรวงศึกษาธิการกำหนดปฏิทินการศึกษาให้เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 ก.ค. ถึง 13 พ.ย.2563 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค.2563 ถึง 9 เม.ย.2564 โดยมีแนวทางการจัดการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับชั้นและทุกระบบการศึกษา โดยการเรียนการสอนต้องปลอดภัย อำนวยการให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนการสอนได้ โดยใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ให้ช่องการศึกษาทางไกลผ่านทีวีดาวเทียม 17 ช่องทำให้สามารถยืนยันได้ว่าวันที่ 1 กค. จะเปิดการเรียนการสอนได้อย่างแน่นอน และเราได้วางมาตรการไว้ 3 อย่างด้วยกัน คือออนไซด์ ออนแอร์ และออนไลน์ หากสถานการณ์คลี่คลายก็เรียนปกติ ถ้าไม่ปลอดภัยก็จะเรียนทางช่องทางทีวีดาวเทียม ส่วนช่องทางออนไลน์จะใช้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจใดๆของกระทรวงจะควบคู่ไปกับการสำรวจความคิดเห็น พื้นที่ใดปลอดภัยไม่ปลอดภัยคุยกันได้ และที่สำคัญบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการดูแล