ททท.มั่นใจแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 คลี่คลายรายได้ตามเป้า

วันที่ 05 พ.ค. 2563 เวลา 19:55 น.
ททท.มั่นใจแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 คลี่คลายรายได้ตามเป้า
รมว.ท่องเที่ยวฯเรียกประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19 คลี่คลาย ผู้ว่าฯททท.แจงยิบแผนสร้างรายได้คาดเป็นไปตามเป้า

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นัดประชุมร่วมกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กรมการท่องเที่ยว และ อพท. เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและหารือมาตรการต่าง ๆ สำหรับการช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ทั้ง Supply side และ Demand side รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านสาธารณสุข เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯททท. ได้รายงานความคืบหน้าโครงการ SHA ที่ใช้มาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานของการบริการของสถานประกอบการว่า อยู่ในขั้นตอนการออกมาตรการ และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้สถานประกอบการเตรียมพร้อม (Road to SHA)

นอกจากนี้ ได้รายงานแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงการวิเคราะห์ SWOT ของการท่องเที่ยวไทย และแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสภาพคล่อง กระตุ้นการบริโภคผ่านการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงสร้างรายได้จากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง สร้างสมดุลเชิงโครงสร้างใหม่เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ 5R (Reboot Rebuild Rebrand Rebound และ Rebalance) คาดว่า แผนการดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้