ป่า..ถ้ารักษาดี แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ระบบเศรษฐกิจ-สังคม ก็จะดี

วันที่ 26 เม.ย. 2563 เวลา 12:07 น.

ประเทศไทยมีผืนป่ากว่า 102 ล้านไร่ (ข้อมูลปี 2561) ซึ่งเป็นทั้งแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้คน-สัตว์ แต่ยังถือว่าน้อยมากหากเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ

ผืนป่าที่มีเพียง 30% ทุกๆปีจะถูกเผาด้วยมือมนุษย์ นี่จึงอาจเป็นสาเหตุหลักว่าทำคนถึงต้องเผชิญกับ "ภัยพิบัติ" บ่อยๆและหนักขึ้นทุกปี

"เศกรัฐ ไชยศิริ" ผู้ที่ทำงานกับ "ไฟป่า" มากว่า 30 ปี จะมาถ่ายทอดประสบการณ์บอกเล่าถึงสาเหตุการเกิดไฟป่า ความยากลำบากของเจ้าหน้าที่ในการหยุดยั้งเพลิงมรณะ รวมถึงหนทางที่จะช่วยกันเก็บรักษาทรัพยากรที่มีค่าของชาติ

บทความแนะนำ