อว.ปรับงบดึงเงิน3,000 ล้านให้156มหาวิทยาลัยรับสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 18 เม.ย. 2563 เวลา 13:00 น.
อว.ปรับงบดึงเงิน3,000 ล้านให้156มหาวิทยาลัยรับสถานการณ์โควิด-19
ดร.สุวิทย์ เผย อว.ปรับงบกระทรวง 3,000 ล้านบาท ให้156 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สู้โควิด-19 ทั้งพัฒนาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ แจกทุนนักศึกษา จ้างงานบัณทิตจบใหม่

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้ร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO conference กับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 156 แห่ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรับทราบมาตรการช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดำเนินการในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนิสิตนักศึกษา และคุณภาพของการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ให้สามารถใช้ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หากมหาวิทยาลัยต้องถูกปรับเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย หรือเพื่อการกักตัวในพื้นที่ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทุกภาคส่วน นอกจากนั้น กระทรวง อว. ยังได้ปรับงบประมาณปี 2563 จำนวน 3,000 ล้านบาทมาช่วยประเทศในการสู้ภัยโควิด-19 โดยแบ่งเป็นงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งอาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และงบประมาณในการเยียวยาช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจำนวน 2,000 ล้านบาท ผ่านการให้ทุนสำหรับนักศึกษา หรือดึงคนตกงานกลับมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงจ้างงานกับบัณฑิตจบใหม่ผ่านโครงการยุวชนสร้างชาติ และอบรมเพิ่มหรือปรับทักษะ (Upskill/Reskill) สำหรับอาชีพหลังโควิด-19 ซึ่งทั้งหมดนี้ มหาวิทยาลัยสามารถร่วมดำเนินการกับกระทรวง อว. ได้

สำหรับกลุ่มนักวิจัย ได้มอบนโยบายให้ กสว. และ วช. กำหนดให้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากอว. ต้องจ้างบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้ช่วยวิจัย ไม่ต่ำกว่า10% ของงบฯวิจัยที่ได้ เพื่อรองรับบัณฑิตจบใหม่ที่อาจหางานได้ลำบากในช่วงโควิด-19 ด้วยครับ

การประชุมในครั้งนี้ ทำให้มั่นใจว่านิสิตนักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และมหาวิทยาลัยจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้

#ประเทศไทยต้องชนะ

บทความแนะนำ