กรุงเทพโพลล์เผยคนไทยขอพรสงกรานต์ให้ศก.ดี-ผลิตวัคซีนต้านโควิดได้โดยเร็ว

วันที่ 12 เม.ย. 2563 เวลา 07:38 น.
กรุงเทพโพลล์เผยคนไทยขอพรสงกรานต์ให้ศก.ดี-ผลิตวัคซีนต้านโควิดได้โดยเร็ว
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลโพลคนไทยขอพรในวันสงกรานต์ให้เศรษฐกิจดี ทำมาหากินคล่อง มากสุด รองลงมาขอให้ผลิตวัคซีนรักษาโควิด-19 ได้โดยเร็ว

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ขอพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย คนไทยอยากได้อะไร” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศพบว่า พรที่ประชาชนอยากขอมากที่สุดในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยคือ ขอให้เศรษฐกิจดี ทำมาหากินคล่อง มีกินมีใช้ คิดเป็นร้อยละ 76.1 รองลงมาคือ ขอให้ผลิตวัคซีนรักษาเชื้อ covid-19 ได้โดยเร็วคิดเป็นร้อยละ 57.2 ขอให้เชื้อ covid-19 หายไปจากโลกนี้คิดเป็นร้อยละ 55.4 ขอให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 46.6 และขอให้คนในประเทศรักและสามัคคีกัน คิดเป็นร้อยละ 46.5

สำหรับเรื่องที่อยากให้คำมั่นสัญญาในช่วงสถานการณ์ covid-19 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.7 บอกจะอยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ รองลงมาร้อยละ 45.7 บอกจะดูแลตัวเอง -ล้างมือ- กินร้อน –ช้อนกู ร้อยละ 45.5 บอกจะเชื่อฟังคำสั่งทางการ –ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน – จะฝ่าวิกฤตตินี้ไปด้วยกัน และร้อยละ 28.7 บอกจะป้องกันตนเอง-ป้องกันคนอื่น-ป้องกันสังคม ด้วยการใส่หน้ากาก

ส่วนเรื่องที่อยากบอก อยากทำ อยากส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต่อสู้กับ covid-19 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 อยากบอกว่าเราขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปลอดภัย รองลงมาร้อยละ 68.8 อยากบอกว่าเราจะไม่เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ และร้อยละ 42.4 อยากบอกว่าเราจะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งชุด PPE