ภาคประชาชนเสนอกำหนดขายเหล้าเบียร์เป็นเวลาลดภาระรักษาคนเมาช่วงโควิด-19

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 16:07 น.
ภาคประชาชนเสนอกำหนดขายเหล้าเบียร์เป็นเวลาลดภาระรักษาคนเมาช่วงโควิด-19
เครือข่ายภาคประชาชนเสนอกทม.อนุญาตขายเหล้าเบียร์ เป็นเวลาตั้งแต่11.00-14.00น. ช่วยลดภาระแพทย์พยาบาลรักษาคนเมาช่วงโควิด-19

นายนรินทร์  แป้นประเสริฐ  ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์ กรุงเทพ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเสนอข้อเรียกร้องต่อกรุงเทพมหานครต่อสถานการณ์ออกแถลงการณ์ ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

1.ขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณามาตรการควบคุมเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ขายได้เฉพาะเวลา11.00 - 14.00 น. เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยง และลดภาระของพนักงานเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ที่ต้องมาดูแลรักษาคนเมาที่สร้างปัญหา 

2.ขอให้กรุงเทพมหานคร  มีมาตรการต่อตลาดสด ตลาดนัด ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 กำหนดให้ผู้ขายและผู้ซื้อ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน 

2.2 กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ให้มากกว่า1-2 เมตร และกำหนดทางเข้าออกภายในพื้นที่ตลาดให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ดูแล 

2.3 จัดให้มีจุดล้างมือน้ำ สบู่ แบบไม่สัมผัส หรือจุดติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้บริการล้างมือก่อนและหลังเข้าตลาด

2.4 ทำความสะอาดร้านค้าและอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันและการทำ  บิ๊กคลีนนิ่งตลาดทุกสัปดาห์ 

2.5 ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ สปอตเสียงตามสาย ป้ายรณรงค์ บอร์ดข้อมูลการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

3.ขอเรียกร้องให้ชุมชนในกรุงเทพมหานคร เร่งออกแบบชุมชนเพื่อสนับสนุนมาตรการภาครัฐที่จะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 การมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ผู้ที่มีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยง รวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การตั้งวงดื่มเหล้า  เล่นการพนัน การให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง

และ4. เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อCOVID-19 ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าผู้ไม่สูบถึง14 เท่า  และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อในปอดถึง 2.9 เท่า

จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังสูบบุหรี่และดื่มสุรา ได้ใช้โอกาสนี้ในการลด ละ เลิก หันมาออกกำลังกาย และทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณสมบัติต้านโควิด-19