ไทยดับโควิดเพิ่ม 4 ราย รวม 19 ราย ติดเชื้อใหม่อีก 103 ราย สะสม 1,978 ราย

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 11:45 น.
ไทยดับโควิดเพิ่ม 4 ราย รวม 19 ราย ติดเชื้อใหม่อีก 103 ราย สะสม 1,978 ราย
ศบค.แถลงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19เพิ่มอีก 4 ราย รวม 19 ราย ขณะที่ยอดติดเชื้อใหม่เพิ่ม 103 ราย รวมสะสม 1,978 ราย เผย 15 จังหวัดยังไร้คนป่วย

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 103 ราย รวมสะสม 1,978 ราย รักษาหายแล้ว 581 ราย

-ผู้ป่วยรายใหม่ 103 ราย จำแนกได้ดังนี้

1.กลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 48 ราย แบ่งเป็น กลุ่มสนามมวย 1 ราย ,กลุ่มสถานบันเทิง 2 ราย ,กลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 39 ราย ,กลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซีย 6 ราย

2.กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ 44 ราย แบ่งเป็น คนไทยกลับจากต่างประเทศ 7 ราย ,ชาวต่างชาติเข้าประเทศ 8 ราย ,สัมผัสกับผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2 ราย ,ไปสถานที่ชุมชน 4 ราย อาชีพเสี่ยงเช่นทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ เป็นต้น 13 ราย ,บุคลการทางการแพทย์ 5 ราย ,อื่นๆ 5 ราย

3.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 11 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย (รวม 19 ราย) คือ

คนที่ 1 เพศชายอายุ 59 พนักงานการรถไฟ ป่วยวันที่ 16 มี.ค. อาการไข้ และเข้ามาพบแพทย์ และกลับไปทำงานตามปกติ อีกสักระยะ อาการหนักขึ้น เหนื่อยหอบ เข้ารักษาในโรงพยาบาล เสียชีวิตวันที่ 2 เม.ย

คนที่ 2 ชายไทย 72 ปี ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า มีโรคประจำตัว โรคไต ป่วย 16 มีนาคม

คนที่ 3 ชายไทย 84 ปี ทำงานอยู่ที่สนามมวยราชดำเนิน มีโรคประจำตัว โรคไต ความคันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ เสียชีวิต 2 เม.ย.

คนที่ 4ชายไทย 84 ปี ประวัติไปสนามมวยราชดำเนิน รักษาวันที่ 2 มี.ค. มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก และเสียชีวิต 2 เม.ย.

- สำหรับผู้ป่วยยืนยันทั้ง 1,978 คน แยกเป็น คนต่างชาติ 294 คน และคนไทย 1,684 คน กระจายไปทั้งประเทศ 62 จังหวัด สูงสุดยังอยู่ที่ กทม. รองลงมาที่ จ.นนทบุรี และภูเก็ต โดยอยู่ในกรุงเทพฯ-นนทบุรี 1,049 คน รองลงมา อยู่ในภาคกลาง 291 คน ภาคใต้ 277 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 94 คน และภาคเหนือ 74 คน และ มี 15 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วย ประกอบด้วย กำแพงเพชร,ชัยนาท,ตราด,น่าน,บึงกาฬ,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,ระนอง,ลำปาง,สกลนคร,สตูล,สิงห์บุรี,สมุทรสงคราม และอ่างทอง

-จำนวนอายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 39 ปี โดยผู้เสียชีวิตอายุน้อยสุดอยู่ที่ 6 เดือน และอายุสูงสุด 86 ปี

-หากจำแนกตามอายุ กลุ่มอายุ 20-29 ปี เพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา เพราะมีการเดินทาง เคลื่อนย้าย พบปะสังสรรค์กันมาก ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

-แม้จ.ภูเก็ต จะมีผู้ป่วยสะสม 88 คน จำนวนประชากรมีไม่มาก แต่เมื่อคิดอัตราต่อแสนประชากรแล้วพบว่า สูงที่สุดในประเทศ คือ 21.67 ต่อแสนประชากร จึงต้องเน้นย้ำการจัดการดูแล

-จะมีคนไทยจาก 3 กลุ่มใหญ่ที่เตรียมจะเดินทางกลับเข้าประเทศภายในเดือนเม.ย.นี้ ซึ่งได้มีการขออนุญาตไว้ล่วงหน้าแล้ว ประดอบด้วย คนไทยที่จะเดินทางกลับจากอินโดนีเซีย 100 คน ในวันที่ 6 เม.ย., คนไทยที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย 83 คน และอีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนทุน AFS เมื่อเข้ามาถึงแล้วทุกคนต้องอยู่ในพื้นที่ที่รัฐจัดให้ 100% เพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะนำเชื้อมาให้คนไทยในประเทศ