ไทยพบป่วยโควิดรายใหม่ 136 คน ยอดสะสม 1,520

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 11:49 น.
ไทยพบป่วยโควิดรายใหม่ 136 คน ยอดสะสม 1,520
ศบค.แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 136 คน ยอดสะสม 1,520 คน เผยตั้งแต่ 21 มี.ค.63 พบผู้ป่วยรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่า กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ได้แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน และการแก้ไขปัญหา โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-พบผู้ป่วยรายใหม่ 136 คน ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสม 1,520 คน

-การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยรายใหม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

-กทม.ปริมณฑลยังเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมาก

-ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63 เป็นต้นมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่า กทม.

-แนวโน้มผู้ป่วยสะสมในไทยเทียบกับประเทศอื่นที่แพร่ระบาดมาก พบว่า มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่า

-ข้อมูลจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด รายงานว่าตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. การเดินทางของประชาชนภาพรวมลดลงราว 40% เมื่อเทียบกับวันที่ 21 มี.ค.63 ซึ่งยังไม่มีประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

-อัตราการเดินทางที่ลดลงยังไม่เพียงพอที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ให้กระจายในวงกว้างได้ ซึ่งหากจะให้ได้ผลจะต้องทำให้ประชาชนลดการเดินทางลงมากกว่า 90%

-สธ.รายงานว่า จากการสำรวจเมื่อวันที่ 27-28 มี.ค.63 พบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรักษาระยะห่างทางสังคม เลี่ยงสถานที่แออัด

-จากการสำรวจพบ 71% ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วในการหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด และ 67.9% เว้นระยะห่างทางสังคม

-สธ.ต้องการให้ประชาชนมากกว่า 95% มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อให้การสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีประสิทธิภาพ