ครม.เห็นชอบเสนอยูเนสโกขึ้นทะเบียน"สงกรานต์ไทย" เป็นมรดกโลก

วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 19:32 น.
ครม.เห็นชอบเสนอยูเนสโกขึ้นทะเบียน"สงกรานต์ไทย" เป็นมรดกโลก
รองโฆษกรัฐบาลแถลงครม.เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมส่งเอกสารขอยูเนสโกให้“สงกรานต์ไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติ เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ให้ส่งเอกสารประกอบ เพื่อเสนอสงกรานต์ในไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก

ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารนำเสนอสงกรานต์ในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาของยูเนสโกจะดำเนินการภายในเดือนมี.ค.ของทุกปีและต้องใช้เวลาพิจารณารายการอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล เพื่อพิจารณาในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนได้อย่างน้อยที่สุดในช่วงปีพ.ศ.2565 ซึ่งถือว่าสงกรานต์ได้รับประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทย