จัดงบ 6,130 ล้าน ลุยสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีแก้น้ำท่วมกรุงฝั่งตะวันตก

วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 20:46 น.
จัดงบ 6,130 ล้าน ลุยสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีแก้น้ำท่วมกรุงฝั่งตะวันตก
ครม.อนุมัติ กทม.เดินหน้าก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี คลองภาษีเจริญ-คลองสนามชัย รองรับระบายน้ำกรุงเทพฯฝั่งตะวันตกลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ประมาณ 64 ตร.กม.เขตภาษีเจริญ บางแค บางบอน บางขุนเทียน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ได้อนุมัติให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ระยะเวลาตามแผนงานโครงการ 7 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 วงเงินงบประมาณ 6,130 ล้านบาท โดยเป็นการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท และจะใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีฯ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพฯ ให้ระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย – คลองสนามชัย และจะดำเนินโครงการตามแนวคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร ในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน ซึ่งภายใต้โครงการนี้ จะมีการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะเสนอต่อ ครม. โครงการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีฯ ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562 และ ครม. มีมติ อนุมัติในหลักการการยื่นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563