รมว.ยุติธรรมเร่งรัดเบิกจ่ายเงินช่วยเหยื่อและจำเลยคดีอาญาทั่วประเทศ

วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 19:19 น.
รมว.ยุติธรรมเร่งรัดเบิกจ่ายเงินช่วยเหยื่อและจำเลยคดีอาญาทั่วประเทศ
"สมศักดิ์"ประชุม 76ยุติธรรมจังหวัด เร่งรัดช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาทั่วประเทศหลังเบิกจ่ายเงินไตรมาส2ไม่ได้ตามเป้า

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม Video Conference กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อติดตามเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ฯ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเนื่องจากยังเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายเท่าที่ควร ซึ่งต้องเบิกจ่ายให้ได้มากกว่าร้อยละ 54 เมื่อสิ้นไตรมาส 2 คือเดือนมีนาคม 2563 แต่ปัจจุบันดำเนินการไปได้เพียงร้อยละ 40.57 เป็นจำนวนเงิน 182 ล้านบาท ซึ่งต้องเร่งขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมายอีกประมาณร้อยละ 16.43 เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน 76 ล้านบาท ภายในเดือนมีนาคม 2563

“ที่ผ่านมายังมีกรณีที่ค้างการพิจารณาและการเบิกจ่ายอยู่จำนวน 3,415 ราย เป็นเงินกว่า 177 ล้านบาท ขอให้ทุกจังหวัดไปติดตามให้ประชาชนมารับเงินเยียวยาในส่วนนี้ และรีบให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดให้พิจารณาโดยเร็วหากกรณีไหนยังค้างอยู่ เพื่ิอให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและการช่วยเหลือประชาชนที่รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ตามนโยบายที่ตนวางไว้” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ฯ กล่าวต่ออีกว่า ตนได้เน้นย้ำการช่วยส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา รวมถึงบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมด้วย พร้อมทั้งให้กำลังใจทุกจังหวัดในการทำงานให้กับประชาชน และช่วยกันขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรม เพื่ออำนวย ความยุติธรรมและสร้างความเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยต่อไป