ภาคีต้านเมาจี้ปิดช่องว่างภาคธุรกิจใช้ตราเสมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 06 ก.พ. 2563 เวลา 12:54 น.
ภาคีต้านเมาจี้ปิดช่องว่างภาคธุรกิจใช้ตราเสมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภาคีต้านภัยน้ำเมาหอบ35,222รายชื่อยื่นรองนายกฯในฐานะกำกับดูแลสคบ. ออกกฎหมายลูก ปิดช่องว่างกม. ธุรกิจน้ำเมาใช้ตราเสมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลี่ยงกฎหมาย

เมื่อวันที่ 6ก.พ.2563 เวลา10.00น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วย นายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และภาคีเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ กว่า100 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมนำรายชื่อประชาชนกว่า 35,222 รายชื่อจากทุกภาคทั่วประเทศสนับสนุนให้ สคบ.ออกกฎหมายลูก ห้ามโฆษณา ปิดช่องว่างธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ตราเสมือน น้ำดื่ม โซดา น้ำแร่ เบียร์0%ไร้แอลกอฮอล์

นายคำรณ กล่าวว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา32และ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ควบคุมการโฆษณาไว้อย่างชัดเจน แต่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ใช้กลยุทธทำการตลาด ออกตราผลิตภัณฑ์ น้ำโซดา น้ำแร่ เบียร์0%ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งมีเครื่องหมายการค้า ที่คล้ายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนำสินค้าดังกล่าวมาทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด เพื่อประโยชน์ทางการค้า ผ่านช่องทางสื่อ และกิจกรรมต่างๆ จนทำให้มาตรการบังคับใช้กฎหมายมีอุปสรรค ขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถบังคับใช้ได้ ที่น่าห่วงคือ มีเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาที่ฉ้อฉลนี้

นายคำรณ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ12ปีพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ทางครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอถึงท่าน ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ 1.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณีปัญหาการโฆษณาสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่คล้าย หรือเสมือนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการด่วน เพื่อพิจารณาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา 2.พิจารณาให้ สคบ. ออกประกาศเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา ห้ามมิให้ทำการโฆษณาหรือสื่อสารการตลาด โดยใช้สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่คล้าย เหมือนหรือเสมือนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา22 เพื่อปิดช่องว่างธุรกิจสุรา ใช้ตราเสมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลบเลี่ยงกฎหมาย

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวภายหลังรับเรื่องว่า การโฆษณาในลักษณะใช้โลโก้คล้ายกัน ถือเป็นช่องว่างของกฎหมาย และวันนี้ตนได้เชิญเลขาฯสคบ.มาด้วย เพื่อนำเรื่องนี้ไปพิจารณาว่าจะหาทางออกอย่างไร เช่น การตักเตือน หรือเอาผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ชัดเจน ไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เด็กและเยาวชนต้องตกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ขอบคุณเครือข่ายฯในความหวังดีช่วยเฝ้าระวัง หากมีความคืบหน้าชัดเจนอย่างไร จะแจ้งให้ทราบและเชิญเครือข่ายฯมาร่วมพูดคุยอีกครั้ง