อปท.ทั่วประเทศจัดเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯหาทุนช่วยเด็กยากไร้กว่า 2 พันคน

วันที่ 27 ต.ค. 2562 เวลา 18:06 น.
อปท.ทั่วประเทศจัดเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯหาทุนช่วยเด็กยากไร้กว่า 2 พันคน
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปลื้มอปท.ทั่วประเทศจัดเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯมอบรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้กว่า 2,000 คน มี 5 จังหวัดแล้วได้เงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้แล้วกว่า 20 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานฝ่ายหาทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ให้เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำรายได้ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนั้น ๆ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ทั้งนี้ อปท.เจ้าภาพได้กำหนดวันแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติชสามารถสมัครได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในทุกจังหวัด โดยขณะนี้มีอปท.เจ้าภาพใน 5 จังหวัด ที่ได้จัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯไปเรียบร้อย ประกอบด้วย 1.ปราจีนบุรี มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ 470,000 บาท

2.สตูล มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ 165,000 บาท 3.กำแพงเพชร มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ 178,452 บาท 4.ยะลา มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ 518,400 บาท และ 5.ยโสธร มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ 750,000บาท

สำหรับ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2525 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งฯตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ประสานการก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมกว่า 2,000 คน เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นคนดีของชาติสามารถช่วยเหลืองตนเองได้ในอนาคต