กทม.เตรียมเพิ่มงบอาหารเช้า-กลางวันนร.โรงเรียนในสังกัดเทอมหน้า

วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 21:02 น.
กทม.เตรียมเพิ่มงบอาหารเช้า-กลางวันนร.โรงเรียนในสังกัดเทอมหน้า
กรุงเทพมหานครเตรียมเพิ่มงบอาหารเช้า-กลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจาก 30 บาทเป็น40บาท มีผลเทอมหน้า

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เห็นชอบเรื่องดังกล่าวตามที่สภากรุงเทพมหานครได้นำเสนอประเด็นดังกล่าวมา

“ตอนนี้ที่แน่ๆคือ เทอมการศึกษาหน้านี้ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 437 แห่งจากเดิมที่ได้รับงบสนับสนุนค่าอาหารเช้ามื้อละ 10 บาท กับ ค่าอาหารกลางวันมื้อละ20บาทจะเป็นค่าอาหารเช้า 15 บาท มื้อกลางวัน 25 บาท”

“แต่เรื่องงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร 10 บาทนี้ กรุงเทพมหานครจะทำเรื่องเสนอของบสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากคงจะต้องอนุมัติสนับสนุนเพิ่มงบค่าอาหารนักเรียนของสพฐ.ที่จะนำเสนอขอเพิ่มมาเช่นกัน”ร.ต.อ.พงศกร กล่าว

ร.ต.อ.พงศกร กล่าวอีกว่า ประเด็นการเพิ่มงบอาหารนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดังกล่าวนี้ ได้มีการหารือในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครวันที่ 16 ตค.62 ที่ผ่านมา โดยนายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้นำเสนอ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ก่อนนำเสนอให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา

โดยนายพรชัย ให้เหตุผลว่า เนื่องจากอาหารเช้า เป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุดทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาการโภชนาการ การได้รับอาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอจึงมีความจำเป็นกับนักเรียน

เรื่องอาหารสำหรับนักเรียนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กทม.กำหนดนโยบายในการดูแลส่งเสริมให้ได้คุณภาพ เนื่องจากนักเรียนถือเป็นช่วงวัยในการเจริญเติบโต ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพ มีปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม

ขณะที่ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สินค้าอุปโภคและบริโภคมีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้งบประมาณค่าอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดหาอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอตามความต้องการของนักเรียนตามแต่ละวัย

ทั้งนี้ปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 437 แห่ง(เป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 ประมาณ90% ที่เหลือเป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล-ม.6) มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 286,700 คน

เดิมมีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลวงเงิน 20 บาทแก่นักเรียนในสังกัดสพฐ.และกรุงเทพมหานคร แต่กรุงเทพมหานครจัดสรรงบส่วนตัวเป็นงบอาหารเช้าแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดคนละ 10 บาท(ไม่รวมกับนม1ถุงที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล)

โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า นอกจากเรื่องงบประมาณอาหารเช้า-กลางวันที่จะเพิ่มแก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว จะมีเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารและปริมาณที่เพียงพอตามโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างเข้มงวดด้วย