กองทัพบกเตรียมใช้ "หลักสูตรตามแนวทางพระราชทาน" ฝึกทหารใหม่

วันที่ 07 ต.ค. 2562 เวลา 17:10 น.
กองทัพบกเตรียมใช้ "หลักสูตรตามแนวทางพระราชทาน" ฝึกทหารใหม่
กองทัพบก เตรียมฝึกทหารใหม่ตามหลักสูตรพลทหารต้นแบบ ตามแนวทางพระราชทาน พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกวันนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้กล่าวถึงนโยบายการยกระดับมาตรฐานการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก ว่าจะนำหลักสูตร “พลทหารต้นแบบ” ตามแนวทางพระราชทาน” มาเป็นแนวทางในการฝึก และปรับโครงสร้างหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก

ทั้งนี้ จะเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 ในช่วงเดือนพ.ย.นี้ บคู่ไปกับนโยบายเดิมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว คือการเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมในทุกขั้นตอน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ กองทัพบก ได้ส่งทหารต้นแบบจำนวน 100 นาย ไปฝึกหลักสูตรดังกล่าวจากหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ซึ่งเป็นการฝึกภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีความอ่อนตัว เหมาะสมกับสภาวการณ์ และมีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ลักษณะทางทหาร โภชนาการ จิตวิทยา การสร้างแรงจูงใจ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบการฝึกของทหารใหม่ในกองทัพบกในภาพรวมและโดยตรง

นอกจากนี้ในที่ประชุม พล.อ.อภิรัชต์ ได้สั่งการหน่วยขึ้นตรงจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือกำลังพลที่พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิ การดำเนินชีวิตให้มีความต่อเนื่อง เป็นการแสดงความห่วงใยของกองทัพบก และเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่พิการ ทุพพลภาพ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม