กรมพัฒนาคนพิการฯร่วมทำลายทุนระเบิด

วันที่ 06 ส.ค. 2562 เวลา 20:54 น.
กรมพัฒนาคนพิการฯร่วมทำลายทุนระเบิด
พก. ร่วมงานทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคงคลังครั้งใหญ่ในไทย ปี 62 มุ่งสนับสนุนแผนป้องกันความพิการ

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ เนินตรวจการณ์ 152 บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี “การทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคงคลังของประเทศไทย พ.ศ. 2562” ซึ่งจัดโดยกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย (ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร)

ทั้งนี้ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีพลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะทูตประเทศที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ภาคประชาสังคมด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เนินตรวจการณ์ 152 บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว