"ร.ด."ไม่ต้องตัดผมเกรียน! กองทัพผ่อนคลายระเบียบ ให้ไว้ "รองทรง" ได้

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 21:04 น.
"ร.ด."ไม่ต้องตัดผมเกรียน! กองทัพผ่อนคลายระเบียบ ให้ไว้ "รองทรง" ได้
เตรียม ผ่อนผัน ให้ ร.ด.กว่า3 แสนคน ทดลอง ไว้ผม "รองทรง" เริ่ม ก.ค.62 ชั้นปี1-3 ผมด้านหน้ายาว 5 ซม. ชั้น4-5 ยาวได้ 7 ซม. จากเดิมที่ เกรียน ติดหนังศีรษะ

พลโทปราการ ปทะวานิช ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เปิดเผยว่า จะมีการปรับหลักสูตรการเรียน ของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี1-5 ใหม่ ที่จะใช้ในการเรียน การฝึก ร.ด. ทั้ง 3.1 แสนคน ทั่วประเทศ โดยใช้ “ระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และ แอคทีฟเลิร์นนิ่ง ให้ นักศึกษาวิชาทหารและ ครูฝึก มีส่วนร่วม และปรับการเรียนมีความทันสมัย โดยยังคงเน้น การมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่สำคัญคือ จะมีการผ่อนผัน และททดลอง ให้ นักศึกษาวิชาทหาร ไว้ผมทรง “รองทรงสูง” เพื่อความเหมาะสม เนื่องจาก นศท. ยังไม่เป็นทหารประจำการ จากเดิมที่ตัดผมเกรียน ข้างขาว

โดย นักศึกษาวิชาทหาราชาย ชั้นปี1-3 ไว้ผม รองทรงสูง ผมยาวด้านหน้า ได้ไม่เกิน 5 ซ.ม.

ส่วน นักศึกษาวิชาททหารชาย ชั้นปี4-5 ผมยาวด้านหน้า ไม่เกิน 7 ซม. เริ่มปีการศึกษา 2562 ในเดือน กค.นี้ จากนั้นจะมีการประเมินผล และความพึงพอใจของ ทั้งนักศึกษาวิชาทหารและผู้ปกครองต่อไป