ทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการรื้อบ้านลอยน้ำกลางทะเลกลับสู่ฝั่ง

  • วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 07:51 น.

ทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการรื้อบ้านลอยน้ำกลางทะเลกลับสู่ฝั่ง

กองทัพเรือแจงขั้นตอนดำเนินการเคลื่อนย้ายบ้านพักลอยน้ำกลางทะเลเข้าสู่ฝั่งภูเก็ต ใช้เรือหลวง 2 ลำร่วมปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 62 กองทัพเรือได้ชี้แจงแผนและขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายบ้านพักลอยน้ำของกลุ่ม Seasteading เข้าสู่ฝั่งผ่านเฟซบุ๊ก กองทัพเรือ Royal Thai Navy โดยมีเนื้อหาดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติของกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 3 กรณี วางแผนเคลื่อนย้ายบ้านพักลอยน้ำของกลุ่ม Seasteading ใน 20 เม.ย.62 ดังนี้

1. เรือ ต.991 นำเจ้าหน้าที่ พร้อมสื่อมวลชน เข้าตรวจสอบบ้านลอยน้ำเพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของบ้านลอยน้ำ

2. วางแผนการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างลอยน้ำภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นโดย จนท.กรง.ฐท.พง.ทรภ.3 ร่วมกับ ช่างเทคนิค ที่เป็นผู้ดำเนินการสร้างสิ่งก่อสร้างลอยน้ำดังกล่าว ใน 20 เม.ย.62 เรียบร้อย โดยได้ข้อสรุปคือ

2.1 จะปฏิบัติการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างลอยน้ำด้วยการใช้ ร.ล.มันใน ดำเนินการเก็บตัวสิ่งก่อสร้างทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นส่วนที่พักอาศัยขึ้นสู่เรือ

2.2 ใช้ ร.ล.ริ้น ดำเนินการลากฐานทรงกระบอกลอยน้ำกลับเข้าสู่ฝั่ง โดยมิให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

3. การปฏิบัติการเคลื่อนย้าย จะดำเนินการในลักษณะของการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่าง

- ศรชล.ภาค 3

- จว.ภูเก็ต

- สภ.วิชิต

- สภ.เมืองภูเก็ต

ทั้งนี้จะมีการประชุมหารือในการดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างลอยน้ำกลับเข้าสู่ฝั่งใน 21 เม.ย.62 เวลา 15.00 ณ ศาลากลาง จว.ภูเก็ต และดำเนินการเคลื่อนย้ายตามขั้นตอนต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ