กองปราบแนะวิธีรับมือ "พายุฤดูร้อน" อย่างปลอดภัย

วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 20:15 น.
กองปราบแนะวิธีรับมือ "พายุฤดูร้อน" อย่างปลอดภัย
กองปราบปรามแนะ วิธีรับมือและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 23-27 มี.ค. นี้

จากการประกาศเตือนฉบับที่ 1 พายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 23-27 มี.ค.นี้ ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเช้าที่ผ่านมา เมื่อเวลา 15.30 น.ได้เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่เขตหลักสี่และดอนเมืองของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจนเป็นเหตุให้ทั้งต้นไม้ขนาดเล็กหักโค่นหลายจุด นั่งร้านตอม่อก่อสร้างสกายวอล์คสถานีหลักสี่พังลงมา และนอกจากนี้ยังพบลูกเห็บตกบางพื้นที่อีกด้วย

เพจเฟซบุ๊ก “กองปราบปราม” จึงได้โพสต์ข้อความพร้อมคำแนะนำถึง “วิธีการเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อน” โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เตรียมพร้อมรับมือ

1.ติดตามพยากรณ์อากาศ

2.ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด

3.ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น

4.พบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

กรณีอยู่ในอาคาร

1.ไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียงเสี่ยงถูกฟ้าผ่า

2.ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันอันตรายจากลมแรง

3.งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ป้องกันการถูกฟ้าฝ่า

กรณีอยู่กลางแจ้ง

1.อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงป้องกันการถูกล้มทับ

2.ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าซึ่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า

3.ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าป้องกันการถูกฟ้าผ่า

4.งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดเสี่ยงการถูกฟ้าผ่า