ปศุสัตว์ชี้ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนหมา-แมวนำไปใช้แก้ปัญหาสัตว์จรจัด-ดูแลสวัสดิภาพ

  • วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 20:47 น.

ปศุสัตว์ชี้ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนหมา-แมวนำไปใช้แก้ปัญหาสัตว์จรจัด-ดูแลสวัสดิภาพ

รมว.เกษตรฯเผยนายกฯสั่งในครม.ให้ทบทวนค่าธรรมเนียม-ค่าปรับปมขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง หวั่นเป็นภาระประชาชน ปศุสัตว์แจงเงินที่ได้นำไปใช้แก้ปัญหาสัตว์จรจัด-ดูแลสวัสดิภาพสัตว์

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงข้อห่วงใยของ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์(ฉบับที่....)พ.ศ.... ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า เกรงจะเป็นภาระประชาชนในเรื่องอัตราค่าปรับที่สูงเกินไป และค่าธรรมเนียมในการลงทำเบียนหากประชาชนมี่นำสัตว์เลี้ยงมากขึ้นทะเบียนจึงให้กระทรวงเกษตรฯนำไปทบทวนเพื่อเสนอในการพิจารณาเมื่อร่างกฏหมายเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

"ขณะนี้กฏหมายยังไม่บังคับใช้ อย่างใดเป็นร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก3 วาระ ซึ่งในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 10 ต.ค.นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการของร่างในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตนเองมากขึ้น"

"อย่างไรก็ตามยังมีบัญญัติบางประการ เช่นการขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินควร โดย ครม.จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรฯ รับร่างดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นนายกรัฐมนตรี แล้วนำเสนอครม.พิจารณาอีกครั้ง"นายกฤษฏากล่าว

ทั้งนี้ขณะนี้กรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่าง เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหากมีความเห็นประการใดเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว สามารถให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะแจ้งมาได้ที่กรมปศุสัตว์ หรือที่แอพพลิเคชั่นDLD4.0

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่ากรณีประชาชนมีความกังวลเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ เมื่อร่างเข้าสู่สนช.จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วม พิจารณา อาจมีการแก้ไขให้เหมาะสมตามความคิดเห็น ของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าวเป็นการให้อำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกบัญญัติกำหนดอัตราจัดเก็บที่จะต้องไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติฯเพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งหรือ สัตว์จรจัด ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่พักพิง มีการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน ไม่ต้องอดอยาก เจ็บป่วย เสี่ยงกับการถูกทำร้าย หรือ เกิดอุบัติเหตุ

ข่าวอื่นๆ