"บิ๊กฉัตร"จ่อชงครม.เปิดโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง

วันที่ 09 ต.ค. 2561 เวลา 13:35 น.
"บิ๊กฉัตร"จ่อชงครม.เปิดโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง
ชาวชัยภูมิ เฮ "พล.อ.ฉัตรชัย"เตรียมชงเปิดโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง เข้า ครม.เดือนนี้

วันที่ 9 ต.ค.2561 พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสมกียรติ ประจำวงษ์  เลาขาธิการ สทนช. และนายทองเปลว  กองจันทร์  อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงและคณะนางรำ รวมกว่า10,000 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี   พ.ศ.2561-2580 โดยในช่วงระหว่างปี 2562-2565 ได้วางแผนขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่จำนวน 31 โครงการ โดยในปี 2562 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง

สำหรับอ่างเก็บน้ำลําสะพุง เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดําริในการก่อสร้างเขื่อนลําสะพุง เมื่อปี 2525 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ราบเชิงเขาภูเขียว ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยอาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูก รวมทั้งใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และประสบปัญหาขาดแคลน  น้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี. แต่การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่สำเร็จ มีการชะลอโครงการมาหลายรัฐบาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียกร้องโครงการก่อสร้างเขื่อนลําสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริอีกหลายครั้ง  กระทั่งปี 2558 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ปี 2558 - 2569 โดยจะเร่งดําเนินการโครงการที่มีความพร้อม

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า อ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ จะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท ซึ่งเดิมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2562 จึงได้นำเรื่องรายงานไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ โดย พล.อ.ประยุทธ์ มีความเป็นห่วงใยปัญหาของประชาชนมาก จึงได้อนุมัติให้แปรญัตติบรรจุงบประมาณใน พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2562 วงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อเริ่มต้นโครงการนี้ และ ในปีต่อไป จะจัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งรัดโครงการนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว.  ทั้งนี้ จะได้เร่งรัดสั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดําเนินการขอความเห็นชอบในการเปิดโครงการขนาดใหญ่ เสนอ ครม.อย่างเร็วภายในสัปดาห์หน้า หรือภายในเดือนตุลาคมนี้

“อ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ มีปริมาณเก็บกักทั้งสิ้น 47 ล้าน ลบ.ม. ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ถึง 40,000 ไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ประชาชนได้รับประโยชน์ 14,160 ครัวเรือน 87,600 คน  ซึ่งสะท้อนให้เราทุกคนเห็นว่า ศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการน้ำ เป็นงานวิจัยพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำในทุกมิติอย่างแท้จริง เพราะในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงนําปัญหาที่มีอยู่จริง มาศึกษาหาแนวทางแก้ไขในทุกมิติ ทรงทดลอง จนแน่พระทัยว่าได้ผล จึงพระราชทานแนวทางให้หน่วยงานดำเนินการ การได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้สำหรับรัฐบาลและประชาชนชาวไทยทุกคน” รองนายกฯ กล่าว