ในหลวงช่วยเหยื่อน้ำท่วมนครสวรรค์-สระแก้ว

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 11:21 น.
"ในหลวง" พระราชทาน สิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยนครสวรรค์-สระแก้ว

นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่บริเวณวัดศรีสุธรรมาราม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,000 ครอบครัว จากนั้นเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบริเวณ วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จำนวน 1,000 ครอบครัว

หลังจากทราบข่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยและพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรที่ไปวันนี้ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในอนาคต

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 อำเภอ รวม 88 ตำบล 654 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 29,148 ครัวเรือน 74,196 คน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ดำเนินการแจกถุงยังชีพ รวม 30,288 ชุด ส่วนสถานการณ์ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน และเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเอ่อเข้าท่วม