ทร.ตั้ง นักแสดงสาว "แพนเค้ก เขมนิจ"โฆษกพิเศษ

วันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 07:03 น.
ทร.ตั้ง นักแสดงสาว "แพนเค้ก เขมนิจ"โฆษกพิเศษ
กองทัพเรือ แต่งตั้งนักแสดงสาวชื่อดัง" แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์" เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ ไม่มีค่าตอบแทน

กองทัพเรือ(ทร.) แต่งตั้ง น.ส.เขมนิจ จามิกรณ์  นักแสดงชื่อดัง เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ มีหน้าที่ 1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทร.ตามที่โฆษกทร.มอบหมาย 2.ร่วมเป็นพิธีกรและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทร. ตามที่โฆษก ทร.มอบหมาย 3.ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการข่าวสารของทร. 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โฆษกทร.มอบหมาย โดยโฆษกพิเศษกองทัพเรือจะพ้นหน้าที่ เมื่อกองทัพเรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม การมาทำหน้าที่ของน.ส. เขมนิจ ครั้งนี้เป็นการอาสามาช่วยงานการประชาสัมพันธ์งานของกองทัพเรือโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก น.ส. เขมนิจได้เข้าศึกษาในหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)รุ่น 15