ไทยจ่ายเยียวยา63ล้านให้นักท่องเทียวจีน

  • วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 07:39 น.

ไทยจ่ายเยียวยา63ล้านให้นักท่องเทียวจีน

กระทรวงท่องเที่ยวฯ เคาะงบ 63.96 ล้าน ดูแลกรณีนักท่องเที่ยวจีนเรือล่มภูเก็ต ระบุทัวร์จีนยกเลิกเข้าไทยแล้ว

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุเรือล่มที่ จ.ภูเก็ต เป็นวงเงินรวม 63.96 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถส่งมอบให้ทางเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ภายในวันที่ 12 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตรายละ 1 ล้านบาท 56 ราย รวม 56 ล้านบาท 2.เงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลรายละไม่เกิน 5 แสนบาท 10 ราย รวม 5 ล้านบาท 3.เงินช่วยเหลือกรณีฟื้นฟูสภาพจิตใจรายละ 2 หมื่นบาท 74 ราย รวม 1.48 ล้านบาท และ 4.เงินช่วยเหลือเยียวยากรณี การเดินทางหยุดชะงักรายละ 2 หมื่นบาท จำนวน 74 ราย รวม 1.48 ล้านบาท

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้มี 3 บริษัททัวร์แจ้งขอยกเลิกที่พักและการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยช่วงเดือนนี้ออกไปก่อน โดยเป็นทัวร์กลุ่มเดียวกับที่เกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเป็นสถานการณ์ระยะสั้น หากสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เร็ว เชื่อว่าความเชื่อมั่นจะกลับมา

ภาพ-นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ประสบภัยและญาติ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวอื่นๆ