ไทยไม่ใช่ฮับขยะพิษทั่วโลก แนะเพิ่มโทษหนักอุดช่องโหว่

วันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 07:39 น.
ไทยไม่ใช่ฮับขยะพิษทั่วโลก แนะเพิ่มโทษหนักอุดช่องโหว่
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ยันขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มาไทยชี้ปัญหาเกิดจากกระบวนการตรวจสอบ แนะกำหนดโทษให้แรงขึ้น

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศจีนสั่งยกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกำจัดซึ่งของเสียอันตราย ทำให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์กระจายส่งออกตามภูมิภาค ในส่วนของประเทศไทยยืนยันว่า ไม่ได้เป็นฮับของขยะจากทั่วโลก เพราะขยะอิเล็กทรอนิกส์กระจายไปหลายประเทศในภูมิภาคนี้

สำหรับข้อเสนอให้ยกเลิกนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้น กำลังศึกษาผลดี ผลเสียว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากการนำเข้าขยะตามอนุสัญญาบาเซล แต่เกิดจากกระบวนการตรวจสอบภายในประเทศที่มีช่องโหว่ ดังนั้น ต้องทบทวนขั้นตอนการนำเข้าใหม่ การออกใบอนุญาต การตรวจสอบปลายทาง พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษต้องเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น