6 วันช่วงสงกรานต์ดำเนินคดี "เมาแล้วขับ" 2.3 แสนคน

  • วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 12:09 น.

6 วันช่วงสงกรานต์ดำเนินคดี "เมาแล้วขับ" 2.3 แสนคน

คสช.เผยดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเมาแล้วขับช่วง 6 วันสงกรานต์ 2.34 แสนคน - ยึดรถ 1.3 หมื่นคัน

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการสัญจรหลังเทศกาลสงกราต์ขณะนี้ การใช้เส้นทางสายเหนือและสายใต้เข้าสู่สภาวะปกติ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณรถสะสมในบางพื้นที่แต่ยังคงคล่องตัว ไม่มีการเปิดช่องทางพิเศษในทุกเส้นทาง โดยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงให้การดูแลในทุกจุดบริการเช่นเดิม

สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 16 เม.ย.2561 มีดังนี้ รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 52,298 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถไว้ 2,767 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 34,521 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 41,574 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,324 ราย ยึดรถยนต์ 1,098 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 20,902 คน

ทั้งนี้ตลอด 6 วัน (11-16 เม.ย.2561) เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 220,507 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 163,840 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 13,964 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์10,139 คัน และรถยนต์ 3,825คัน ) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 147,971 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 86,674คน

อย่างไรก็ตาม สำหรับรถที่ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้นำมาเก็บรักษาไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ด่านตรวจถาวร ซึ่งตอนนี้มีจำนวนมาก โดยขณะนี้เจ้าของรถได้ทยอยมาติดต่อขอรับรถคืนตามเวลาที่กำหนดแล้ว ส่วนรถที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีต้องรอให้ผลทางคดีเสร็จสิ้นก่อน จึงจะขอรับคืน

ข่าวอื่นๆ