สถ.ตรวจสอบอปท.โกงรถขยะ-รถดูดโคลนฟันวินัย-อาญาเด็ดขาด

วันที่ 07 เม.ย. 2561 เวลา 12:06 น.
สถ.ตรวจสอบอปท.โกงรถขยะ-รถดูดโคลนฟันวินัย-อาญาเด็ดขาด
อธิบดีสถ.ขอผู้ว่าฯทั่วประเทศเร่งตรวจสอบอปท.เอี่ยวทุจริตซื้อรถขยะ-รถดูดโคลนฟันอาญาและวินัยเด็ดขาด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการจัดซื้อรถดูดโคลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ส่อไปในทางทุจริตว่า บก.ปปป. ได้มีการสอบสวนการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. และมีการขยายผลตรวจสอบในอีกหลายพื้นที่ใน 10 จังหวัด กรมฯ จึงเห็นว่าเพื่อให้การตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ของอปท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบว่า มี อปท. ใดที่จัดทำโครงการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลนดังกล่าวบ้าง และให้ตรวจสอบว่า มี อปท.ใดภายในเขตจังหวัดถูกพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ดำเนินคดีแล้ว และหากพบว่ามีการทุจริต ก็ให้พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ของ อปท. นั้น ในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย โดยเคร่งครัดและเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม ได้รับรายงานการดำเนินการจากทั้ง 10 จังหวัดแล้ว โดยจ.เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ และนนทบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ส่วนจ.เชียงใหม่และ พิษณุโลกจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ขณะที่จ.ชลบุรี สมุทรสาคร ระยอง และสิงห์บุรี ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไปรับฟังข้อมูล ขอพยานหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน และศรีสะเกษ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปแล้ว

อธิบดีสถ. กล่าวต่อว่า ตั้งแต่เมื่อปี 2558 กรณีการจัดซื้อรถดูดโคลนของ อปท. ที่ส่อไปในทางทุจริต และ ปปป. ได้มีการสอบสวนการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. โดยการตรวจสอบจะมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นการกำหนดราคากลาง และประเด็นบริษัทผู้เข้าร่วมประกวดราคามีการสมยอมกันในการเสนอราคาทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดย ปปป. ได้ตรวจสอบการฮั้วประมูลใน อปท. ไปแล้ว 2 ล็อต โดยล็อตแรกเป็นลักษณะการล็อคสเป๊ค รวม 21 อปท. และได้ส่งสำนวนให้ ปปช. ดำเนินการไปแล้ว 20 อปท. เหลืออีก 1 อปท. อยู่ระหว่างดำเนินการ จนต่อมา ปปป. ได้มีการขยายผลการตรวจสอบ อปท. ที่ได้มีการจัดซื้อรถดูดโคลนเพิ่มอีกจำนวน 12 แห่ง ใน 10 จังหวัด