ก.เกษตรฯย้ำไม่พบหวัดนกระบาดในไทย ชี้ไม่มีสัตว์ตายจากโรคนี้

  • วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 20:23 น.

ก.เกษตรฯย้ำไม่พบหวัดนกระบาดในไทย ชี้ไม่มีสัตว์ตายจากโรคนี้

เกษตร-สาธารณสุขย้ำอีกครั้ง!ไม่มีการระบาดไข้หวัดนกในไทย องค์การสวนสัตว์ พร้อมชี้แจงไม่มีสัตว์ตายจากโรคนี้ 

นายกฤษฏา บุญราช  รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้รับการยืนยันจาก รมว.กระทรวงสาธารณสุข  ว่าไม่มีการพบโรคไข้หวัดนกในคน และกรมปศุสัตว์ก็ยืนยันว่าไม่มีพบเชื้อดังกล่าวในประเทศไทย  อย่างไรก็ตามพร้อมประสานกัน นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เพื่อขอทราบรายละเอียดดังกล่าวเพราะหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลคนและสัตว์ยืนยันว่าไม่พบเชื้อดังกล่าว  

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  ยืนยันว่าไม่มีการพบโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์H5N1ในไทยและไม่มีการพบโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าว จากสัตว์ที่ตายในสวนสัตว์จ.นครราชสีมา ทั้งนี้องค์การสวนสัตว์ จะแถลงให้ชัดเจนอีกครั้งในวันที่28 มี.ค.ซึ่งที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้มีการตรวจสอบซ้ำในพื้นที่สวนสัตว์ด้วยมีผลจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่าไม่พบโรคไข้หวัดนก

นายสุรพงษ์ เจียสกุล  รองปลัดกระทรวงเกษตรฯในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าของกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ได้เรียกประชุมคณะกรรมการครั้งแรกโดยได้ขอข้อมูลจัดซื้อของกรมปศุสัตว์ย้อนหลัง  10 ปี   และนัดประชุมอีกครั้ง 30 มี.ค. นี้ สำหรับกรรมการประกอบด้วยฝ่ายกฏหมายของกระทรวง ผู้แทนจากคณะสัตวแพทย์สภา

ข่าวอื่นๆ