"สุทธิพงษ์"เร่งแก้ปัญหาขยะล้นจังหวัด-ถนนขวางทางน้ำ

วันที่ 02 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น.
"สุทธิพงษ์"เร่งแก้ปัญหาขยะล้นจังหวัด-ถนนขวางทางน้ำ
"สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" รับงานวันแรกในตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าแก้ปัญหาขยะและถนนขวางทางน้ำต้นเหตุทำให้เกิดอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย  เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สถ. ในโอกาสที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ โดยมี ข้าราชการระดับสูงของ สถ. ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า  มีงานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้เข้ามาแก้ปัญหาหลายเรื่อง อาทิ ปัญหาขยะในจังหวัดต่างๆ ซึ่งกลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ปัญหาถนนที่อยู่ในความรับผิดของท้องถิ่นทั่วประเทศขวางทางน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของน้ำท่วม  และการขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ท้องถิ่นสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ โดยสนับสนุนทีมงานที่สามารถทำงานอย่างคล่องตัว เพื่อผลสำฤทธิ์ของการทำงาน อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำให้ทุกกรม การทำงานต้องเห็นผลงานใน 1 เดือน

ทั้งนี้ การเข้ามารับหน้าที่ครั้งนี้ถือเป็นงานที่ท้าทาย เนื่องจากสถ.เป็นกรมใหญ่ มีภารกิจคลอบคลุมทั่วประเทศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการ และ องค์กรปกครองท้องถิ่น สิ่งสำคัญต้องทำงานเป็นทีมทั้งส่วนกลางและภูมิภาคด้วยความสามัคคี  ในส่วนของข้าราชการตนจะส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการพันธุ์ใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถให้ก้าวหน้าในหน้าที่ โดยให้ข้าราชการรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้อง และหลังจากนี้การทำงานจะเข้มข้นขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกด้าน