กวีนิพนธ์ "นครคนนอก" ของ พลัง เพียงพิรุฬห์ คว้าซีไรต์ 2559

  • วันที่ 23 ธ.ค. 2559 เวลา 17:38 น.

กวีนิพนธ์ "นครคนนอก" ของ พลัง เพียงพิรุฬห์ คว้าซีไรต์ 2559

"นครคนนอก" ของ พลัง เพียงพิรุฬห์ คว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 มีรายงานว่า ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  (Southeast Asian Writers Award)  หรือ "รางวัลซีไรต์" (S.E.A. Write) ได้ประกาศรายชื่อผลงานกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2559 ได้แก่ บทกวีนิพนธ์ "นครคนนอก" ของ "พลัง เพียงพิรุฬห์"

โดยคณะกรรมการให้เหตุผลว่า ‘นครคนนอก’ มีความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นสากล วิธีการนำเสนอจากมุมมองที่แปลกใหม่ การใช้ภาษาที่สั้น กระชับ มีพลัง คมชัดทั้งเสียงและความหมาย ให้ภาพของผู้คนที่สังคมมองข้าม เนื้อหาครอบคลุมสังคมร่วมสมัย ชีวิตในเมือง ชีวิตในชนบท และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ตามขนบและไร้ฉันทลักษณ์ผสมผสานกัน ใช้วรรณรูป ภาพวาด และสัญญะแสดงอารมณ์ สื่อเสริม เน้นความหมายให้ขบคิดและตีความ จินตภาพและน้ำเสียงบ่งบอกว่าชีวิตเป็นทุกข์ มีปัญหาและต้องดิ้นรน แต่ในท้ายที่สุดให้ความหวังและกำลังใจ  กวีนิพนธ์เล่มนี้ จึงเป็นหน้าใหม่ของกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย สมควรแก่รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมภาษาและหนังสือ แห่งประเทศไทยฯ , พลัง เพียงพิรุฬห์

 

ภาพจาก Wichot Kraithep

 

 

ข่าวอื่นๆ