ปลด'พระธัมมชโย'พ้นเจ้าอาวาสธรรมกาย

  • วันที่ 09 ธ.ค. 2559 เวลา 07:49 น.

ปลด'พระธัมมชโย'พ้นเจ้าอาวาสธรรมกาย

เจ้าคณะปทุมธานี ออกคำสั่ง ปลดพระธัมมชโย พ้นเจ้าอาวาสธรรมกาย  แต่ยังให้รั้งเก้าอี้‘กิตติมศักดิ์ พร้อม ตั้ง"พระวิเทศภาวนาจารย์"รักษาการแทน

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ตามที่พระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี จะใช้อำนาจทางการปกครองดำเนินการเรื่องพระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น ขณะนี้พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้ออกคำสั่งที่ 10 / 2559 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เรื่อง ยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ โดยเห็นว่า พระธัมมชโย อายุ 72 ปี พรรษา 48 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน เกิดอาพาธด้วยโรคเบาหวานเส้นเลือดดำใหญ่อุดตันที่ขาซ้าย และภูมิแพ้ เห็นควรได้รับปลดเปลื้องภาระเพื่อให้พักรักษาตัว โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 39 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 ว่าด้วยการถอดถอนและแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 โดยยกให้เป็น เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้การยกเป็นตำแหน่งเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์นั้น จะไม่ใช่พระสังฆาธิการ เป็นเพียงพระผู้ใหญ่ภายในวัด ที่ไม่มีอำนาจทางการปกครองวัดตามกฎหมายอีกต่อไป

นอกจากนี้พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ ยังได้ออกคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แทนพระธัมมชโย จึงแต่งตั้งให้ พระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อายุ 65 ปี พรรษา 32 วิทยฐานะ นักธรรมเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับการยกพระธัมมชโย ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อทางวัดให้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ตามปกติ ส่วนเรื่องของคดีความนั้น เป็นอำนาจของฝ่ายบ้านเมืองที่จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อพระธัมมชโย ต่อไป.

ข่าวอื่นๆ