ครส.เคาะขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 14:02 น.
ครส.เคาะขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ
มติครส.เคาะขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ  เตรียมส่งให้ ครม.เห็นชอบอีกครั้ง  ด้าน สรส.เชื่อผลจะออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ

เมื่อวันที่ 30ก.ย.  แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งมีตัวแทนฝ่ายภาครัฐ ผู้แทนนายจ้าง และลูกจ้างเข้าประชุมโดยมี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้ขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นไปตามที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ ขั้นตอนต่อไปจะต้องส่งให้ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งถ้า ครม. มีมติเห็นชอบจะมีผลย้อนหลังไม่ก่อนวันที่ 1 ธ.ค.57

“สำหรับหลักการขึ้นเงินครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ ครม. มีมติขึ้นเงินเดือนข้าราชการเมื่อเดือน ธ.ค. 57 ที่ให้ข้าราชการที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 43,600 บาทขึ้นเงินเดือน 4% จากนั้นต่อมาภาครัฐวิสาหกิจได้ร้องขอมาให้มีการปรับขึ้นเดือนเช่นกัน แต่ต่อมาที่ประชุม ครส.ก็ได้ศึกษาพิจารณามาโดยตลอด ซึ่งในวันนี้ที่ประชุม ครส.ได้เคาะเป็นครั้งสุดท้ายให้ขึ้น ส่วนจะขึ้นตามที่เคยมีมติเมื่อวันที่ 25 ก.พ. หรือไม่นั้น ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะได้มีการทบทวนในหลักการดังกล่าว แต่ยันยันที่ประชุมวันนี้มีมติขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจแล้ว”แหล่งข่าว ระบุ

ด้านนายมานพ เกื้อรัตน์ รองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.) เปิดเผยว่า จากที่มีมติวันนี้ส่วนตัวพอทราบล่วงหน้าแล้วว่า  ผลการทบทวนถือว่าไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ เพราะก่อนหน้านี้ ครส.เคยมีมติในเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ก.พ.59 และได้นำเสนอไปที่ ครม. ก่อนนำกลับมาศึกษาทบทวนอีกครั้ง แต่วันนี้ผลการทบทวนไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะเท่าที่ทราบคณะกรรมการรัฐที่มีไตรภาคีในส่วนรัฐบาล ตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ ว่าการทบทวนครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดและแทรกแซง ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการอีกครั้ง

“ข่าวล่าสุดที่ได้รับมาเมื่อคืน การทบทวนอาจเป็นปัญหาสำหรับไตรภาคีในประเทศไทย เพราะ เบื้องต้นที่เท่าที่ทราบข่าวมา มีมติตั้งฐานเงินเดือนอยู่ที่ 43,890บาท ถ้าต่ำกว่านี้ให้ขึ้นเงินเดือน 2% หรือ 0.5ขั้น แต่ถ้าฐานเงินเดือนมากกว่าฐานที่ตั้งไว้ จะไม่มีการปรับใดๆทั้งสิ้น ฉะนั้น สรส. จึงคิดถ้าเป็นเช่นนี้ทาง สรส.จะมีการหารือกันก่อนเพื่อดำเนินการอย่างไรต่อไป”รองเลขาธิการ สรส. ระบุ

สำหรับมติ ครส. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ก.พ.59 มีมติ ให้ค่าพนักงานที่ค่าจ้างไม่เกิน 43,890 บาท ให้มีการปรับขึ้น 4% หรือเพิ่ม 1 ขั้น แต่ถ้าหากค่าจ้างตั้งแต่ 43,891 – 113,520 บาท ให้ปรับขึ้น 2% หรือเพิ่ม 0.5 ขั้น