ชูแผนข้าว5ปีฟันกำไรส่งออกโต20%ต่อปี

  • วันที่ 23 ส.ค. 2553 เวลา 05:57 น.

กขช.อนุมัติยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี สร้างกำไรส่งออกข้าวทุกชนิดโต 20% ต่อปี

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อนุมัติยุทธศาสตร์ตลาดข้าวปี 25542558 กำหนดให้ไทยเป็นผู้นำคุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของโลก เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและผู้บริโภคมั่นใจ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าส่งออกให้ได้เฉลี่ยปีละ 4,4004,950 ล้านเหรียญสหรัฐ และปริมาณส่งออกเฉลี่ยปีละ 8.5 ล้านตัน ซึ่งจะเน้นเรื่องรายได้เพื่อให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดี ไม่ต้องตัดราคากับเวียดนาม

ชนิดข้าวที่จะมุ่งส่งเสริมส่งออก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ตั้งเป้ามูลค่าส่งออกเพิ่มเฉลี่ยปีละ 20% เน้นตลาดใหม่ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กาตาร์ โอมาน โปรตุเกส เดนมาร์ก ออสเตรีย กาบอง เซียร์ราลีโอน โตโก บราซิล เป็นต้น แต่ตลาดเดิมก็ยังรักษาไว้ เพราะมีกำลังซื้อสูง เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง กานา จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เป็นต้น

ข้าวหอมปทุมธานี โตปีละ 10% ตลาดที่เน้น เลบานอน อิสราเอล โปแลนด์ เดนมาร์ก จอร์เจีย และเคนยา ตลาดรวมถึงยังคงรักษาตลาดเดิม ทั้งฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เป็นต้น ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์ให้ข้าวหอมปทุมธานีเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่นิยมบริโภคข้าวหอมแต่รายได้ปานกลาง จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปขยายตลาด และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มข้าวขาว โตปีละ 20% ตลาดที่เน้น เลบานอน อิสราเอล โปแลนด์ เดนมาร์ก จอร์เจีย และเคนยาน้นบุกตลาดใหม่ เช่น เลบานอน อิสราลนด์ เดนมาร์ก จอร์เจีย เคนยา และรักษาตลาดเก่า เช่น อิรัก ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ โมซัมบิก เซเนกัล แคเมอรูน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แองโกลา ฯลฯ โดยจะต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานและราคา กำหนดตลาดข้าวขาวให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาขายตัดราคาแข่งกับเวียดนาม ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริมการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นำเข้าข้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) เพื่อแปรรูปและส่งออก เสริมสร้างความร่วมมือข้าวกับประเทศผู้ผลิต และผู้ส่งออกที่สำคัญของโลก และบริจาคข้าวขาวคุณภาพดีให้ประเทศประสบภัยพิบัติข้าวนึ่ง โตปีละ 20% ตลาดที่เน้น บาห์เรน ตุรกี ยูเครน สวิตเซอร์แลนด์ ไลบีเรีย ตูนิเซีย และสุดท้าย ข้าวเหนียว ตั้งเป้าหมายโตปีละ 20% ตลาดที่เน้น สหรัฐ แคนาดา และสหภาพยุโรป เป็นต้นและรักษาฐานตลาดเก่า เช่น จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ฯลฯ โดยจะดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาตลาดเดิม และส่งเสริมการสร้างตลาดใหม่

ข่าวอื่นๆ