ปิยสวัสดิ์ ลั่นไม่ฆ่า‘นกแอร์’

วันที่ 03 ส.ค. 2553 เวลา 03:36 น.
ปิดโลว์คอสต์‘ไทยไทเกอร์ฯ’ ประกาศชิงส่วนแบ่งตลาดคืนนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย เปิดเผยว่า การร่วมมือกับสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์แอร์ไลน์) ไทเกอร์ แอร์เวย์ส จัดตั้งบริษัท ไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์ส ในการบริหารจัดการสายการบินต้นทุนต่ำ หรือโลว์คอสต์แอร์ไลน์ ภายใต้ชื่อ ไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์ส เพื่อรุกตลาดการบินระดับล่าง ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูงมาก ซึ่งในปีนี้มีอัตราเติบโตกว่า 17% และไม่ได้ทำร้ายสายการบินนกแอร์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา การบินไทยได้เสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับสายการบินต้นทุนต่ำไปกว่า 32% ทำให้การบินไทยมีส่วนแบ่งการตลาดเหลือเพียง 50% ขณะที่ส่วนแบ่งในตลาดภูมิภาค การบิน

ไทยมีสัดส่วนเหลือเพียง 33% สำหรับเส้นทางการบินของไทย ไทเกอร์ฯ นั้น จะให้บริการทั้งในประเทศและในภูมิภาค โดยเส้นทางในประเทศจะไม่ซ้ำซ้อนกับเส้นทางการให้บริการของสายการบินนกแอร์ ส่วนเส้นทางในภูมิภาคนั้นจำกัดพิกัดการบินไม่เกิน 5 ชั่วโมง โดยใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การบิน

“การบินไทยต้องการอุดช่องว่างทางการตลาด และยืนยันว่าการขยายธุรกิจครั้งนี้ไม่ได้ฆ่านกแอร์ เพราะการบินไทยไม่โง่ที่จะฆ่ากันเอง แต่จะช่วยเสริมการทำงานร่วมกัน เพราะนกแอร์ไม่มีความพร้อมในการบินออกสู่ภูมิภาค ซึ่งสัดส่วนการบินในประเทศของการบินไทยรวมกับนกแอร์ ราว 50% ไทยแอร์เอเชีย 27% ส่วนที่เหลือเป็นของสายการบินอื่นๆ” นายปิยสวัสดิ์ กล่าวโดยคนไทยกว่า 65 ล้านคน มีเพียง 6 ล้านคนเท่านั้นที่เคยใช้บริการสายการบิน จึงมองว่าตลาดยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก

บริษัท ไทย ไทเกอร์ฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นการบินไทยถือหุ้น 49.8% บริษัทในเครือการบินไทย 1.2% ขณะที่ไทเกอร์ แอร์เวย์ส ถือหุ้นสัดส่วน 49% โดยเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการ(บอร์ด) ไทย ไทเกอร์ แบ่งเป็นผู้บริหารจากการบินไทย 3 ราย และไทเกอร์ฯ 2 ราย

การจัดทำแผนการตลาดจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนข้างหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมและเปิดให้บริการช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2554 โดย

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าสายการบินไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์ส จะเป็นสายการบินที่ปลอดการเมืองเข้ามาแทรกแซงเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้การบินไทยได้แจ้งให้กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุ้นใหญ่ และกระทรวงคมนาคม ในฐานะกำกับดูแลรับทราบแล้ว

นายโทนี เดวิส ประธานกรรมการบริหาร สายการบินไทเกอร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า จะใช้โมเดลการคิดอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับการคิดค่าโดยสารของไทเกอร์แอร์เวย์สที่ออสเตรเลีย เฉลี่ยค่าโดยสารประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อที่นั่ง หรือประมาณ 1,700 บาทต่อที่นั่ง

ทั้งนี้ราคาค่าโดยสารของสายการบินไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์ส อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจคิดค่าโดยสารอัตราเดียวทั้งลำ

สายการบินต้นทุนต่ำ “ Thai Tiger Airways ” จะเน้นตลาดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทาง นอกจากนี้ ยังจะทำการบินครอบคลุมไปยังเอเชียตอนเหนือ และประเทศอินเดีย โดยจะเน้นการแข่งขันและแบ่งสัดส่วนการตลาดกับสายการบินต้นทุนต่ำอื่นๆ เช่นสายการบินแอร์เอเชีย โดยจะใช้โมเดลการคิดอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับการคิดค่าโดยสารของไทเกอร์แอร์เวยส์ที่ออสเตรเลีย เฉลี่ยค่าโดยสารประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อที่นั่ง หรือประมาณ 1,700 บาทต่อที่นั่ง

ทั้งนี้ราคาค่าโดยสารของสายการบินไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์ส อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจคิดค่าโดยสารอัตราเดียวทั้งลำ

ทั้งนี้สายการบินไทเกอร์ แอร์เวย์ส เป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ตั้งขึ้นอย่างอิสระ มีฝูงบินแอร์บัส เอ320 จำนวน 19 ลำ ในปี 2558 จะเพิ่มฝูงบินเป็นจำนวน 68 ลำ ทำการบิน 37 เส้นทาง ใน 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย และออสเตรเลีย ที่ผ่านมาไทเกอร์ แอร์เวยส์ มีผู้โดยสารใช้บริการมากถึง 70 ล้านคนในยุโรป โดยเชื่อว่าจะมีผู้โดยสารมากขนาดนี้ได้ในภูมิภาคนี้

นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาด 27% และบริษัทมีความพร้อมในการแข่งขันกับไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์ส โดยไม่จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เนื่องจากบริษัทเน้นตั๋วโดยสารราคาถูก การบริการที่ดีเพื่อรักษาฐานลูกค้า