'สมเด็จช่วง'ชูสร้างความรักไม่อิจฉาริษยา

วันที่ 02 มี.ค. 2559 เวลา 07:36 น.
'สมเด็จช่วง'ชูสร้างความรักไม่อิจฉาริษยา
สมเด็จช่วงมอบโอวาทคณะสงฆ์ สร้างความรัก สังคมจะได้ไม่อิจฉา เบียดเบียน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้โอวาทคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดต่างๆ ให้พระสงฆ์ได้ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาในการประกอบสังฆกรรม ดังนั้น ขอให้คณะสงฆ์ร่วมกันตอบแทนด้วยการสร้างความรักให้เกิดมีขึ้นในกันและกันของหมู่พระสงฆ์และสาธุชน เมื่อทุกคนมีความรักให้กันและกันแล้ว สังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีอิจฉาริษยากัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทำความเดือดร้อนให้กันและกัน ไม่ประทุษร้ายต่อกัน