สมเด็จพระเทพฯทรงถ่ายภาพคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

  • วันที่ 16 มี.ค. 2558 เวลา 09:27 น.

สมเด็จพระเทพฯทรงถ่ายภาพคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

เฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยศิลปากรเผยภาพสมเด็จพระเทพฯ ทรงถ่ายภาพชาวคณะโบราณคดีที่เฝ้าฯรับเสด็จ

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) ได้เผยแพร่ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงถ่ายภาพชาวคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เฝ้าฯรับเสด็จ บริเวณ ประตูใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ทั้งนี้เฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยศิลปากรระบุข้อความประกอบภาพว่า

"คณะฉัน, ก็ต้องถ่ายคณะฉันสิ" สมเด็จพระเทพฯ กับ ม.ศิลปากร

เช้าวันเสาร์ที่14 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานงานเดินวิ่งการกุศล และเมื่อพระองค์ทรงเสด็จพระดำเนินทรงผ่าน ณ ประตูใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ พระองค์ทรงหยุดทอดพระเนตรผู้เฝ้าฯรับเสด็จและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาคมศิลปากรผู้มารอเฝ้าฯรับเสด็จ..

เมื่อทรงพระดำเนินมา เรากะเด็กๆ เปล่งเสียงกันว่า ทรงพระเจริญ ท่านหยุด แล้วหยิบกล้องมาทรงถ่ายพวกเรา ด้วยอารามตกใจว่าเจ้านายเสด็จ เราดันพูดไปว่า "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะโบราณคดีพระพุทธเจ้าข้า" เท่านั้นล่ะ พระองค์หันมารับสั่งว่า "คณะฉัน, ก็ต้องถ่ายคณะฉันสิ" แล้วแย้มพระสรวลก่อนทรงพระราชดำเนินต่อไป...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

by : ธนโชติ เกียรติณภัทร

ที่มา www.facebook.com/SilpakornU

ข่าวอื่นๆ